Overshoot day - jordens resurser är slut för i år

Overshoot Day inträffar enligt beräkningar i Sverige den 3 april i år vilket är samma dag som för 2022. Syftet med Overshoot Day är att belysa att mänskligheten redan har gjort av med det årets budget av förnybara resurser som jorden har möjlighet att förnya per år.

Vad är Overshoot Day?

Overshoot Day infaller olika datum för olika länder och det beror helt enkelt på att man gör av med förnybara resurser snabbare eller långsammare, exempelvis genom energianvändning, konsumtion och exploatering.

Det innebär att från och med 3 april i år, och fram till årsskiftet, lever vi på naturtillgångar som vi egentligen inte har. Vi “lånar” av kommande generationer.

overshoot day 2023.jpg

Vårt ekologiska fotavtryck måste minskas

Vi konsumerar planetens resurser i rasande takt och släpper ut för mycket koldioxid, som också utgör hälften av vårt fotavtryck. Överutnyttjandet av jordens resurser leder bland annat till avskogning, vattenbrist, jorderosion, minskad biologisk mångfald och klimatförändringar.

I Sverige ser vi inte alltid miljöpåverkan från vår konsumtion eftersom produktionen sker i andra länder, men om resten av världens befolkning konsumerade som vi gör i Sverige skulle resurserna vara slut redan nu.

Hur kan du minska ditt ekologiska fotavtryck?

Om du vill bidra till att flytta fram datumet för Overshoot Day finns det några små och enkla saker som du kan börja införa i vardagen. Till exempel att börja tänka cirkularitet där låna, byta, hyra, laga och återbruka blir norm i stället för att alltid köpa nytt. Konkreta exempel kan vara att du exempelvis åka mer kollektivtrafik, cyklar, äter mer vegetariskt, inför köpstopp under en period och framför allt läsa på om vad klimatförändringarna innebär.

Mer konkreta tips på hur du som privatperson kan minska ditt fotavtryck hittar du i Riksbyggens Hållbarhetsskola 

Vad kan en bostadsrättsförening göra?

Som bostadsrättsförening kan ni på många olika sätt minska er klimatpåverkan. Det kan exempelvis handla om att arbeta med att minska er energianvändning eller öka den biologiska mångfalden i er utemiljö, eller varför inte underlätta för era medlemmar att välja cykeln framför bil?

På Mitt Riksbyggen finns ca 50st hållbarhetsidéer som vi hoppas ska inspirera er till att göra fler hållbara val. Där kan ni också läsa mer om hur andra bostadsrättsföreningar har gjort och vilket resultat de fått. 

Sitter du i styrelsen i en förening som är kund hos Riksbyggen? Ta del av Enkla hållbarhetsidéer här