Huskurage

Alla ska kunna känna sig trygga i sitt boende och i sin förening. Kanske tänker ni som många andra att våld inte förekommer bakom dörrarna i er fastighet. Forskning säger tyvärr en annan sak och tillsammans kan vi hjälpas åt att skapa tryggare boende för alla.

I Sverige dödas årligen 20 personer av sin nuvarande eller tidigare partner. Under 2016 anmäldes omkring 12 400 misshandelsbrott i Sverige där gärningspersonen var i nära relation med offret och 200 000 barn i Sverige lever i ett hem med våld. Det innebär att vart tionde barn lever i en miljö där de tvingas uppleva våld mot en förälder.

Eftersom våld ofta förekommer bakom stängda dörrar kan det vara svårt att upptäcka, och som granne kan det vara svårt att veta vad man ska göra vid misstanke om våld. Genom att anta Huskurages policy får ni som bostadsrättsförening ett verktyg att använda till er hjälp.

Både forskning och praktisk erfarenhet visar att utsatta gör motstånd i förhållande till hur mycket hjälp de förväntar sig få från sin omgivning. Tillsammans kan er bostadsrättsförening vara med och skapa en norm där ni agerar och hjälper vuxna och barn till ett liv fritt från våld. 

Att införa Huskurage är enkelt och det kostar ingenting. Så här gör ni:

Huskurages policy 

Här är enkla steg för att hjälpa en utsatt granne. Vid oro för våld och av omtanke ber vi dig att:

  1. Knacka på hos grannen.
  2. Vid behov – hämta hjälp av andra! Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete!