Tre tips hur du kan bidra till biologisk mångfald

Ungefär en tredjedel av den mat vi äter är beroende av att bin pollinerar växter. Bin ger alltså inte bara honung utan gör också livsviktiga insatser för vår överlevnad.

1. Odla blommor på balkongen

Odla blommor på balkong och i trädgårdar och spara vilda blommor så att bina och humlorna har tillgång till mat (exempel på blommor som vildbin och humlor tycker extra mycket om: blåklocka, väddklint, blåmunkar, sälg, åkervädd)

2. Köp ekologisk mat

Köpa ekologisk mat för att minska användningen av bekämpningsmedel.

3. Hjälp bina med bostäder

Hjälpa bina med bostäder i form av bikupor för honungsbina eller sandtäta jordar för vildbin vilka gräver sina bon. Be din förening hyra en bikupa Idag erbjuder flera företag tjänster som att hyra eller sponsra en bikupa. Ett av de företag som hyr ut bikupor är Biman, där hittar du mer information om bin och kupor.

Våra bin är ingen bisak

Utan bin skulle vår diet bestå till största delen av ris, majs och olika sädesslag som pollineras med vinden. Bin pollinerar även växter som är viktiga för vattenrening och andra funktioner. Därför är det otroligt viktigt att vi är rädda om och tar hand om våra bin, och på så sätt den biologiska mångfalden. 

Det finns flera olika arter av bin som alla bidrar till biologisk mångfald, Honungsbin eller tambin är de bin som bor i bikupor och producerar honung. Vildbin är ett samlingsnamn för de cirka 300 olika arter av vilda bin som lever i Sverige.

Antalet vildbin och humlor minskar för varje år och det finns flera orsaker till det. Främsta orsaken är att deras naturliga miljö försvinner. Utan bin som pollinerar kommer jordbruk, trädgårdar och blomsterängar att förändras dramatiskt. Men det finns saker vi kan göra för att hjälpa våra bin.

Kom ihåg, det finns sällan anledning att vara rädd 

Kom ihåg, det finns sällan anledning att vara rädd för bin. Många som är rädda för bin blandar ihop dem med getingar. Det är getingar som surrar irriterat runt saftglas och glassar på sommaren. Bin håller sig bland blommorna.