Cityområdet – en fysisk mötesplats för de viktiga samtalen

I city deltar Riksbyggen på flera olika sätt, både genom deltagande i H22 Arena som är en mötesplats för samhällsdiskussioner och med panelsamtal på Dunkers scen. Genomgående teman för Riksbyggens medverkan är innovation, digitalisering, hållbarhet och långsiktig samhällsbyggnad. Kom ihåg at boka. Självklart är alla aktiviteter gratis!

Program på Stadsteatern – ”Lillan” på Karl Johans gata 1

1 juni kl 13:00-14:00

Boka biljett

Från grotta till hållbart boende styrt av artificiell intelligens

Johanna Frelin leder ett seminarium med spännande personer om digitalisering, innovation och framtidens boende. Digitaliseringen förändrar allt med storm, pandemin har fått oss att längta efter naturen, hållbarhet med delad ekonomi blir en nödvändighet, community-tänket sveper in över världen. Och samtidigt är vi grottmänniskor med basala behov. Hur kommer framtidens boende och människans beteenden ser ut?

Föreläsare:
Johanna Frelin, vd på Riksbyggen tillsammans med Liza Nyberg, vd Svensk Fastighetsförmedling, Joakim Jardenberg, Volvo Group strategy, Jonas Birgersson, entreprenör ViaEuropa och Anna Frankzen Starrin, kulturantropolog och trendanalytiker.


Johanna Frelin.jpg

2 juni kl 16:00-17:00

Boka biljett

De globala målen som ledstjärna vid bostadsutformning

Hur kan vi implementera de globala hållbarhetsmålen vid utformning av goda bostäder? Joakim Kaminsky och Karolina Brick kommer att berätta om en rad konkreta exempel där de tar upp både utmaningar och möjligheter. Hur hänger till exempel en god vattenmiljö, hållbar matproduktion och biologisk mångfald ihop med bostadsbyggande?

Föreläsare
Joakim Kaminsky, Kaminsky Arkitektur Karolina Brick, Hållbarhetschef Riksbyggen

Program vid Hamntorget 15 juni

Behöver inte bokas – Välkommen!

Paneldebatt

  • 12.30-13.30

    Medverkar bland annat Ulrika Nyström Regionchef Arbetsområde Bostad, Riksbyggen, Sveriges Bostadsminister Johan Danielsson, Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson m fl. Mer info kommer inom kort! 

Värdskapshus

  • 14.00-17.00

Boende för äldre – en stor samhällsfråga både i nutid och framtid
Av den rekordstora generationen födda på 1940-talet bor fortfarande många kvar i sina villor eller radhus. Behovet av anpassade bostäder för äldre är redan idag stort och kommer att bli akut om några år. Kooperativa Riksbyggen har under många år arbetat med frågan, både genom konceptet Bonum seniorboende i bostadsrätt samt med Kooperativa hyresrättsföreningar för äldre.

I Värdskapshuset presenterar Riksbyggen ny fakta om boende för äldre och våra koncept med den kooperativa tanken som grund. Att bygga för äldre är också att bygga för unga. Hur hänger det ihop? Svaret ger Riksbyggen i Värdskapshuset. På plats finns Carina Persson, marknadsområdeschef för Riksbyggens fastighetsförvaltning i Helsingborg med omnejd, Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för affärsområde Bostad och Mathias Sandberg, konceptchef på Riksbyggen. 

14.00 Att bygga för äldre är att bygga för unga

Vi blickar framåt för att se hur stort behovet av bostäder för en äldre målgrupp kommer att vara. Riksbyggen presenterar också sitt koncept för seniorbostadsrätter, Bonum. Idag är över 1 300 Bonumlägenheter inflyttade och behovet är fortsatt stort.

Medverkande:
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för Affärsområde Bostad Mathias Sandberg, konceptchef Riksbyggen

15.00 Kooperativa Hyresrätter för äldre – en unik modell

Riksbyggen har under de senaste 30 åren etablerat kooperativa hyresrättsföreningar i över tio procent av landets kommuner. I koncept med kooperativ hyresrättsförening för äldre, stiftas en förening gemensamt av kommunen och Riksbyggen som i samarbete skapar moderna och värdiga vård- och omsorgsboenden samt trygghetsboende, helt styrt av kommunens behov.

Medverkande:
Mårten Lilja, vice vd Riksbyggen och chef för Affärsområde Bostad
Yvonne Westerlund, affärsutvecklare Riksbyggen.
Carina Persson, marknadsområdeschef Fastighetsförvaltning, Riksbyggen norra Skåne

16.00 Riksbyggen bygger det nya Helsingborg och tar hand om husen

Riksbyggen är en av de aktörer som under lång tid byggt mest bostäder i Helsingborg med omnejd. Till skillnad från många andra stannar Riksbyggen kvar och sköter fastighetsförvaltningen när husen är klara. Det är ett arbetssätt som leder till långsiktighet och ökad hållbarhet men också till innovation och utveckling. Vilka projekt är på gång i Helsingborg och var bygger Riksbyggen just nu? Och hur arbetar Riksbyggen med att utveckla sin fastighetsförvaltning för att husen och gårdarna ska vara välskötta år efter år?

Medverkande:
Theodor Alexandris, marknadsområdeschef, Affärsområde  Bostad, Riksbyggen
Carina Persson, marknadsområdeschef Fastighetsförvaltning, Riksbyggen norra Skåne

Johanna Frelin om H22 Arena

Riksbyggen är med när Helsingborg samlar makten på årets demokratifestival på H22. Arena blir platsen där politiker, forskare och näringsliv samlas för att prata om hur vi kan lösa stora frågor inom stadsbyggnad.

Se filmen

Hitta hit