Så kan investeringar i bostadsfastigheter bli en ännu bättre affär

Investeringar i fastigheter blir ett allt mer attraktivt sätt att få kapital att växa.  Genom att förvärva hyreslägenheter producerade av en erfaren fastighetsutvecklare som även kan förvaltning finns goda förutsättningar till långsiktigt ekonomiska och hållbara affärer.

Med både en växande marknad, växande värden och låga risker sticker direktägda fastigheter ut som ett attraktivt investeringsalternativ. Och fastigheter blir en allt viktigare placeringsform, inte minst för institutionella investerare.

”Det finns aldrig någon investering som är riskfri, men att äga bostadsfastigheter på orter där efterfrågan kommer att vara fortsatt hög är så nära en obligation man kan komma och med en bättre avkastning.” 
Carl-Johan Hansson, vd för Riksbyggens dotterbolag Unobo. 

Riksbyggen har i dag en egen portfölj med cirka 5 000 hyreslägenheter på nio orter från Skellefteå i norr till Trelleborg i söder. Portföljen består av både äldre fastigheter och nyproduktioner som Riksbyggen själva utvecklat. 
— Vi arbetar kontinuerligt med utveckling och strukturering av den egna portföljen vilket innebär att vi också säljer förvaltningsfastigheter säger Carl-Johan Hansson. 


När det gäller nyproduktion av hyreslägenheter så har det som från början var en mindre verksamhet i Riksbyggen, vuxit till en framgångsrik strategi som minskar bostadsbristen och är en betydande affär.
— Den pågående produktionen av egenutvecklade nyproducerade hyreslägenheter omfattar för närvarande cirka 1 000 lägenheter. Det mesta av detta säljer vi till långsiktiga investerare, men en del utvecklas för den egna portföljen. 
Så här jobbar Riksbyggen med projektutveckling av hyreslägenheter 

Säljer av fastigheter

För att över tid kunna hålla en så hög bostadsproduktion som möjligt och bidra till en minskad bostadsbrist säljer Riksbyggen merparten av de hyresrättsprojekt som utvecklas. Riksbyggen gjorde tidigare i år sin största affär under 2000-talet genom att sälja en portfölj med 870 lägenheter till bostadsbolaget Willhem.

— Willhem är en långsiktig och ansvarstagande fastighetsägare som delar våra värderingar avseende både hållbarhet och trygghet i boendemiljön fortsätter Carl-Johan Hansson.  

De projekt som Riksbyggen tidigare sålt har förvärvats av företag och organisationer i folkrörelsesfären; Polstjärnan (ägs av Byggnads och Kommunal), IF Metall och Bantorget Hyresbostäder som ägs av LO. Ambitionen är att även i framtiden sälja både till större fastighetsbolag och institutioner samt till organisationer och företag inom folkrörelsesfären. 

Fördelarna med långsiktigt arbete

Fördelen med att investera i projekt som har utvecklats av Riksbyggen är att man får en aktör som har lång erfarenhet av både fastighetsutveckling och förvaltning, menar han. 
— Vi tänker långsiktigt redan vid projektutvecklingen och tänker i ett tidigt skede på förvaltningen av fastigheterna. Både ur ett ekonomiskt perspektiv, men också ur hållbarhetssynpunkt. Vi på Riksbyggen har höga ambitioner och arbetar på ett systematiskt sätt med hållbarhet. Detta gäller teknik som uppvärmning och materialval, men även ekonomisk och social hållbarhet. 

— Både när vi säljer förvaltningsfastigheter och egenutvecklade fastigheter vill vi gärna vara kvar långsiktigt som fastighetsförvaltare. Vi ser till att det blir en färdig leverans men försvinner inte efter det. Det är en trygghet för investeraren att vi som utvecklat projekten också förvaltar dem. De produkter vi utvecklar måste inte förvaltas av Riksbyggen i all evighet men vi är duktiga förvaltare och om vi har utvecklat något som är hållbart så har vi bra förutsättningar att se till att det blir en bra investering även på lång sikt, avslutar Carl-Johan Hansson.  

Ta ett hållbart grepp om förvaltningen

Utifrån era behov sätter vi ihop en långsiktig helhetslösning. Med en kontaktperson blir det dessutom enkelt och bekvämt.

Vår förvaltningstjänst