De minskar bostadsbristen utanför storstäderna

Befolkningsökningen på mindre orter riskerar avta om det inte byggs nya bostäder. Därför ska nu 5000 nya hyreslägenheter med solpaneler på taken och bergvärme byggas på orter där det inte byggts på många år.

– Det finns ett otroligt stort behov av prisvärda lägenheter även utanför storstadsregionerna, säger Richard Gavel portföljförvaltare på SEB Investment Management. 

Bostadsbyggandet är framförallt centrerat kring storstadsregionerna, men behovet av nya lägenheter finns i hela landet. I många mindre orter har byggnationen av nya bostäder mer eller mindre sått stilla sedan 50- och 60-talen och fortsätter det så kommer befolkningsökningen på dessa orter inte kunna fortsätta.

För att bromsa den utvecklingen startade SEB Investment Management ihop med institutionella investerare bostadsfonden SEB Arkadia Bostad. Målet är att tillsammans med Riksbyggen och andra samarbetspartners bygga 5000 nya lägenheter på mindre tillväxtorter fram till 2024. Först ut är fem orter i Småland: Sävsjö, Alvesta, Eksjö, Älmhult och Nässjö. Sedan fortsätter projektet runt om i Sverige.
– Vi började titta på orter utanför storstadsregionerna och såg att det finns många små orter som växer bra och med ett livskraftigt näringsliv, men om det inte byggs något nytt så kan de inte fortsätta med det, säger Richard Gavel.

Närproducerat och miljövänligt

Strategin är att bygga hyresrätter med bas i trä och med miljövänliga energisystem, god standard och låg hyra. Eftersom det redan finns detaljplanerad mark för bostäder centralt på många av dessa platser kan bygget dessutom påbörjas snabbt.

”Konceptet är att vi ska hjälpa även något mindre kommuner att växa. Vi ska göra det på ett miljövänligt sätt, bland annat genom att bygga i trä. Vi strävar efter att allt ska vara närproducerat och använder entreprenörer som finns i närområdet som tillverkar färdiga volymhus. Det gör också att det blir mer positivt för kommunerna eftersom vi också skapar arbetstillfällen lokalt”.  
Richard Gavel

Bostadshusen byggs etappvis i en mindre skala om 28 lägenheter i taget och består av naturliga och hållbara material som åldras vackert. De är energioptimerade med solceller på taken och med bergvärmeanläggningar.
Genom en industrialiserad byggprocess, optimerade energisystem och nyttjande av det statliga investeringsstödet kan hyrorna hållas nere.
– Det som är unikt med det här är den stora sammanlagda skalan, trots att många av de individuella projekten är relativt små. Riksbyggen bygger generellt mycket större, berättar Tommy Kjellén, som är Riksbyggens fastighetschef för uppdraget.

Positiva reaktioner från kommunerna

Intresset hos kommunerna har varit stort och reaktionerna runt om i landet positiva.
– De kommunala bolagen har ofta andra utmaningar, exempelvis byggande av skolor eller äldreomsorg. Då passar det ofta bra att hitta en extern partner att samarbeta med kring bostadsbyggande, berättar Tommy Kjellén. En förhoppning är att det ökar möjligheterna för de boende och att det sätter fart på flyttkedjorna.
– Kommunerna vill kunna erbjuda de äldre alternativ till att bo i stora villor som de varken har tid eller ork att underhålla och hoppas på så sätt få in nya barnfamiljer på orten, säger han.

Ett rikstäckande projekt

Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare med verksamhet på cirka 400 orter runt om i landet är Riksbyggen en självklar samarbetspartner i projektet med totalförvaltning och ansvar för uthyrningen av lägenheterna.
– Vi ville ha en rikstäckande aktör och de är jätteduktiga. När vi kommer till de här orterna, då har de redan förvaltning där. Det är avgörande för att förvaltningen skall fungera med många små geografiskt spridda orter, säger Richard Gavel. Inflyttning i de första husen i Sävsjö och Alvesta är planerad till november.

Ta ett helhetsgrepp om förvaltningen  

 

Fakta Arkadia Bostad

  • SEB Arkadia Bostad är en fastighetsfond som riktar in sig på den svenska hyresrättsmarknaden.
  • Målet är att bygga 5000 lägenheter i mindre orter runt om i landet till 2024.
  • Husen byggs i trä i lokala fabriker. De kommer ha solceller på taken och bergvärmeanläggningar.
  • Riksbyggen står för totalförvaltning av fastigheterna och uthyrning av lägenheterna.