Årets hållbarhetsförening 2023

Bostadsrättsföreningen Brf Stallet Oppeby i Nyköping har utsetts som vinnare i Årets hållbarhetsförening. Föreningen prisas bland annat för sina satsningar på biologisk mångfald, energisparande åtgärder och gemensamma aktiviteter.

Från vänster: Eric Stuart - chef för affärsområde Fastighetsförvaltning på Riksbyggen, Peter Strandberg - ordförande i BRF Stallet Oppeby och Ulf Halvarsson på Riksbyggen.

Brf Stallet Oppeby utsågs som vinnare i Årets hållbarhetsförening under en prisceremoni i Stockholm. Årets hållbarhetsförening är en tävling som arrangeras av Riksbyggen. Intresset i år var rekordstort med hela 300 nomineringar.

- Det känns väldigt bra att föreningens hållbarhetsarbete uppmärksammas och vi hoppas kunna vara en inspiration för andra Riksbyggenföreningar. Vi har genomfört ett omfattande hållbarhetsarbete inom flera arbetsområden samtidigt. Till exempel en grönytestrategi, energibesparande åtgärder, social hållbarhet med gemensamma aktiviteter, större delaktighet och tydlig information med mera. Det har krävt en stor arbetsinsats av styrelsen och nya tankesätt och arbetsmetoder. Det är också viktigt att föreningens medlemmar känner sig trygga och informerade om det arbete styrelsen gör, så styrelsen känner stöd i sitt hållbarhetsarbete. Ett stort tack till BRF Stallet Oppebys styrelse och medlemmar som alla ska känna att det här priset är till dem, säger föreningens ordförande Peter Strandberg.

Brf Stallet Oppeby som byggdes 1970 och består av 276 lägenheter, belönades för föreningens gedigna hållbarhetsarbete.

- Brf Stallet Oppeby imponerar genom att ett brett, strategiskt och inkluderande hållbarhetsarbete, i stort och smått. Föreningen jobbar med alla dimensioner av hållbarhet; ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Exempelvis vid inventering av utomhusbelysning tänker de både på byte till energisnålare lampor och hur belysningen kan kompletteras för ökad trygghet. I sann kooperativ anda engagerar de också föreningens medlemmar med enkäter, omröstningar och gemensamma aktiviteter, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Juryns motivering

Årets Hållbarhetsförening Brf. Stallet Oppeby har visat på ett stort engagemang och genomfört åtgärder i sin bostadsrättsförening som medfört ett flertal positiva effekter, såväl ekonomiska, sociala och miljömässiga.

Brf. Stallet Oppeby har med ett gediget och långsiktigt arbete även visat att föreningen kan arbeta med hållbarhet på ett strategiskt, brett och inkluderande tillvägagångssätt. Bostadsrättsföreningen har visat på ett hållbarhetsarbete i både stort och smått.

Föreningen har bland annat tagit fram en strategi för sina grönytor för att uppnå en ökad biologisk mångfald med trivsammare och tryggare innergårdar, samt genomfört en inventering av utomhus-belysningen för utbyte till energisnålare belysning och för en ökad trygghet.

- Brf. Stallet Oppeby har även genomfört installation av sol-paneler samt laddboxar för elbilar. Föreningen inbjuder de boende till inkludering och delaktighet, listan på gemensamma aktiviteter för boende kan göras lång.- Det växande antalet nomineringar i tävlingen tyder på en ökad medvetenhet och vilja bland föreningar runt om i landet att bli mer hållbara. Det är glädjande och viktigt, eftersom boendet på har stor påverkan på miljön och den sociala hållbarheten. Alla behöver bidra i omställningen och det behöver inte vara kostsamt eller svårt, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.