Så ska digitaliseringen i fastighetsbranschen gå snabbare

Digitalisering har blivit något av en hygienfaktor när det kommer till effektiva tjänsteleveranser. Även inom den traditionella bygg- och fastighetsbranschen har trycket ökat. En aktör som ser stora möjligheter med den nya tekniken är Riksbyggen, som nu går i bräschen genom att både lansera nya digitala tjänster och öka takten i utvecklingen genom ett nystartat dotterbolag.

Så här fungerar Digital stämma 

Riksbyggen har kommit en bra bit på sin digitaliseringsresa och har redan lanserat flera nya digitala tjänster. Till exempel har en automatisering av hyresavtal med digital signering samt en helt digital process för överlåtelser vid försäljning av lägenheter införts. Något som ökat hastigheten på handläggningen avsevärt och ersätter i dagsläget runt 50 000 brev inom Riksbyggens förvaltning – varje år. Ett av de senaste exemplen i raden är ”Digital Stämma”. Tjänsten hjälper bostadsrättsföreningar att hålla sina årsstämmor digitalt.

För att driva utvecklingen ännu snabbare framåt har Riksbyggen nyligen bildat ett dotterbolag som ska jobba med just de frågorna.
— Fastighetsbranschen generellt ligger efter i utvecklingen när det gäller digitalisering. Genom bildandet av bolaget vill vi öka tempot i digitaliseringen och snabba på utvecklingen genom att erbjuda digitala tjänster till andra fastighetsförvaltare på marknaden. Vi vill inte bara att Riksbyggen ska bli mer digitalt utan driva på hela branschen, säger Sofia Enberg, vd för det nya bolaget.

En tjänst som det nya bolaget erbjuder marknaden är just ”Digital Överlåtelse”, en produkt som skapar stor kundnytta.

”När du idag köper en lägenhet i en bostadsrättsförening har du hela tiden kontakt med mäklaren som i sin tur sköter kontakten med fastighetsförvaltaren, styrelsen och så vidare, och det är dokument som skickas runt för att godkännas. Vår tjänst tar hand om detta helt digitalt. Den tjänsten kan nu även övriga fastighetsförvaltare nyttja” Sofia Enberg, vd Rafino

Framöver har Riksbyggen siktet inställt på flera typer av digitala tjänster– exempelvis boendenära tjänster som att boka flyttstäd och hantverkare eller att kunna styra funktioner i hemmet på distans. Några piloter genomförs redan, bland annat i Brf Prostkvarnen i Jönköping där de boende kan styra såväl värme som belysning via en app i mobilen. Andra idéer är att skapa tjänster för delningsekonomi.

— Det här är riktigt bra tjänster som både främjar hållbarhet och ökar effektivitet och kundnytta, avslutar Sofia.

Riksbyggens förvaltningserbjudande