Tilläggstjänster Utemiljö

Njut av en vacker trädgård på sommaren och snöfria gångvägar på vintern. Tilläggstjänster inom Utemiljö är ett antal tjänster som gör arbetet enklare för en trygg och trivsam omgivning. Här erbjuds snöplogning och att sanda gångvägar. Tillsammans med trädgårdsmästare planerar vi er trädgård, beskär och planterar växter.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
 • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert

Välj fritt mellan en eller flera tjänster

För att välja tilläggstjänster inom Utemiljö krävs grundtjänsten Utemiljö.

 • Snö- och halkbekämpning
 • Trädgårdsdesign
 • Ny- och omplantering av växter, träd och buskar
 • Beskärning av träd och buskar
 • Skötsel av specialväxter
 • Naturmark

För en trygg och trivsam omgivning

Lång erfarenhet av trädgårdsskötsel
Tillgängliga
Trygg och trivsam utemiljö
Ökad biologisk mångfald
Eldrivna handmaskiner
Miljösmart ogräsbekämpning

Snö- och halkfritt i vinter

Att hålla gångvägar runt fastigheten fria från snö och halka är värt mycket för de boende. Vi på Riksbyggen påbörjar snöröjning när snödjupet mäter 50 mm kallsnö eller 40 mm blötsnö. Vi prioriterar gångvägar från kommunal gata, entréer, ramper och nödutgångar. Dessutom tar vi hand om ytor med tillträde till garageportar och parkeringsplatser.

Vacker trädgårdsdesign

Vi på Riksbyggen skapar trädgårdar som är vackra, trivsamma och säkra. Dessutom minskas underhållsarbetet för bostadsrättsföreningen. Tillsammans med dig tar vi fram en trygg utemiljö där boende kan umgås och barnen kan leka. Våra förslag är alltid utifrån ett hållbart perspektiv. Vi anpassar oss efter era förutsättningar och tar hänsyn till klimatsmarta material och växter. Projektet övervakas av vår trädgårdsmästare. När projektet är avslutat får ni all information kring arbetet och skötselanvisningar för växterna. Då kan ni välja att sköta er nya trädgård själva eller låta oss på Riksbyggen göra det åt er.

Ny- och omplantering av växter, träd och buskar

Plantering, omvårdnad och skötsel av buskar, träd och växter.

Beskärning av träd och buskar

Beskärning av träd och buskar för ökad trivsel och trygghet.

Skötsel av specialväxter

Plantor och växter som kräver extra omvårdnad.

En förbättrad utemiljö kan leda till högre biologisk mångfald och andra ekologiska värden kopplat till klimatförändringar, som att förebygga översvämningar och effekter av värmeböljor. I den allt tätare staden blir det allt viktigare att skapa goda livsmiljöer för pollinatörer som bin, humlor och fjärilar, till exempel genom att plantera växtlighet som blommar hela sommarsäsongen. Hållbarhet skapar vi genom att göra både stora och små saker tillsammans.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
 • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert