Utemiljö

Välskötta gårdar och grönska är viktiga för att skapa trivsel och trygghet. Riksbyggen har lång erfarenhet av att ta hand om trädgårdar, gräsmattor, buskar, gångar, uteplatser och annat i husets omgivning. I vår grundtjänst har vi samlat tjänster som förbättrar trivsel och trygghet i utemiljöerna under hela året.

I grundtjänsten utemiljö ingår:

  • Belysning
  • Grusytor
  • Markbeläggning
  • Naturmark
  • Skötsel av gräsytor
  • Skötsel av planeringsytor
  • Soprummet

Tryggt och trivsamt alla årstider

Grundtjänsten Utemiljö består av flera tjänster som förbättrar er utemiljö under hela året. Vi följer årstidernas växlingar och går tillsammans igenom hela er utemiljö. Därefter lägger vi upp en planering som stämmer med er ambitionsnivå och budget.

Lång erfarenhet av trädgårdsskötsel
Tillgängliga
Trygg och trivsam utemiljö
Ökad biologisk mångfald
Eldrivna handmaskiner
Miljösmart ogräsbekämpning

Vår

På våren förbereder vi utomhussäsongen. Vi gör en ordentlig vårstädning av alla utomhusytor med krattning, trimning av buskar och mindre slyröjningar vid behov. Plantor och växter planteras efter överens­kommelse. Vi kan även göra anläggnings­ arbeten som exempelvis plattläggningar och stenläggningar. Om det finns utemöbler i trä oljar vi in dem både vår och höst.

Sommar

När sommaren kommer klipper vi gräsmattor och buskar. Vi ser till att det är rent och snyggt inom ert område. Vi sopar, krattar och plockar skräp, allt efter behov. Perennerna sköter vi året om. Vi har en även en ambition att bidra med förbättringsförslag för er utemiljö. Det gäller såväl utifrån säkerhet och trygghet, som ur ett estetiskt perspektiv.

Höst

När hösten kommer vistas vi inte lika mycket utomhus. Då gör vi en ordentlig höststädning. Vi krattar löv, oljar in och ställer undan utemöbler, tar in cykelställ och gör klart för vintern.

Välj fritt mellan en eller flera tilläggstjänster

I våra tilläggstjänster hittar du ett brett utbud av tjänster som underlättar ert arbete, sparar pengar och ökar trivseln i er förening. För att välja tilläggstjänster inom Utemiljö behöver ni ha grundtjänsten Utemiljö.

Snö- och halkbekämpning

Vi plogar bort snön på ytorna runt fastigheten. Tillägg Utemiljö Brf >

Trädgårdsdesign

Tillsammans med er skapar vi en trygg och trivsam utemiljö där de boende kan umgås och barnen kan leka. Tillägg Utemiljö Brf >

Ny- och omplantering av växter, träd och buskar

Plantering, omvårdnad och skötsel av föreningens växter. Tillägg Utemiljö Brf >

Beskärning av träd och buskar

Hjälp med beskärning för ökad trivsel och trygghet.  Tillägg Utemiljö Brf >

Skötsel av specialväxter

För växter som kräver extra omvårdnad. Tillägg Utemiljö Brf >

En förbättrad utemiljö kan leda till ökad biologisk mångfald och andra ekologiska värden kopplat till klimatförändringar, som att förebygga översvämningar och effekter av värmeböljor. I den allt tätare staden blir det allt viktigare att skapa goda livsmiljöer för pollinatörer som bin, humlor och fjärilar, till exempel genom att plantera växtlighet som blommar hela sommarsäsongen. Hållbarhet skapar vi genom att göra både stora och små saker tillsammans.

Fyll i formuläret för att skicka en offertförfrågan

Jag vill veta mer om (minst ett val)