Utemiljö

Välskötta gårdar och grönska är viktiga för att skapa trivsel och trygghet. Riksbyggen har lång erfarenhet av att ta hand om trädgårdar, gräsmattor, buskar, gångar, uteplatser och annat i husets omgivning. I vår grundtjänst Utemiljö har vi samlat tjänster som förbättrar trivsel och trygghet i utemiljöerna under hela året.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

  • Välj bland färdiga tjänstepaket
  • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
  • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert

I grundtjänsten utemiljö ingår:

  • Grusytor
  • Markbeläggning
  • Trädgårdsskötsel (gräsytor och planeringsytor)

Tryggt och trivsamt alla årstider

Grundtjänsten Utemiljö består av flera tjänster som förbättrar din bostadsrättsförenings utemiljö under hela året. Vi följer årstidernas växlingar och går tillsammans igenom hela er utemiljö. Därefter lägger vi upp en planering som stämmer med er ambitionsnivå och budget.

Lång erfarenhet av trädgårdsskötsel
Tillgängliga
Trygg och trivsam utemiljö
Ökad biologisk mångfald
Eldrivna handmaskiner
Miljösmart ogräsbekämpning

Vår

På våren ingår att förbereda utomhussäsongen. Det görs en ordentlig vårstädning av alla utomhusytor med krattning, trimning av buskar och mindre slyröjningar vid behov. Plantor och växter planteras efter överens­kommelse. Det går även att göra anläggningsarbeten som exempelvis plattläggningar och stenläggningar. Om det finns utemöbler i trä blir de inoljade både vår och höst.

Sommar

När sommaren kan ni vara säkra på att gräsmattor och buskar klippta. Vi på Riksbyggen tar hand om trädgårdskötseln och ser till att det är rent och snyggt. Det sopas, krattas och plockas skräp, allt efter behov. Perennerna sköts om året om. Som ambition bidrar vi med förbättringsförslag för er utemiljö. Det gäller såväl utifrån säkerhet och trygghet, som ur ett estetiskt perspektiv.

Höst

När hösten kommer vistas vi inte lika mycket utomhus. Då görs en ordentlig höststädning. Löv krattas, utemöbler oljas in och ställs undan, cykelställs tas in för att förbereda inför vintern.

Välj fritt mellan en eller flera tilläggstjänster

I våra tilläggstjänster hittar du ett brett utbud av tjänster som underlättar ditt arbete, sparar pengar och ökar trivseln i din bostadsrättsförening. För att välja tilläggstjänster inom Utemiljö krävs grundtjänsten Utemiljö.

Snö- och halkbekämpning

Vi plogar bort snön på ytorna runt fastigheten. Tillägg Utemiljö Brf >

Trädgårdsdesign

Tillsammans med er skapar vi en trygg och trivsam utemiljö där de boende kan umgås och barnen kan leka. Tillägg Utemiljö Brf >

Ny- och omplantering av växter, träd och buskar

Plantering, omvårdnad och skötsel av föreningens växter. Tillägg Utemiljö Brf >

Beskärning av träd och buskar

Hjälp med beskärning för ökad trivsel och trygghet.  Tillägg Utemiljö Brf >

Skötsel av specialväxter

För växter som kräver extra omvårdnad. Tillägg Utemiljö Brf >

En förbättrad utemiljö kan leda till ökad biologisk mångfald och andra ekologiska värden kopplat till klimatförändringar, som att förebygga översvämningar och effekter av värmeböljor. I den allt tätare staden blir det allt viktigare att skapa goda livsmiljöer för pollinatörer som bin, humlor och fjärilar, till exempel genom att plantera växtlighet som blommar hela sommarsäsongen. Hållbarhet skapar vi genom att göra både stora och små saker tillsammans.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

  • Välj bland färdiga tjänstepaket
  • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
  • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert