Fastighetsunderhåll

Stor erfarenhet, specialistkompetens och möjlighet att få konkurrenskraftiga priser hos entreprenörer i ert fastighetsunderhåll. Tre utmärkta skäl till att låta Riksbyggen sköta det planerade underhållet åt er bostadsrättsförening!

Är det dags att skaffa en underhållsplan?

Genom att ha en underhållsplan för fastigheten får du och din förening en översikt av kommande åtgärder. Både i närtid och långt framöver.

Kontakta oss

Varför är det bra att ha en underhållsplan?

Genom att ha en underhållsplan för ert fastighetsunderhåll i er förening får ni en översikt av kommande åtgärder både i närtid och långt framöver. Kontinuerlig underhållsplanering ger styrelsen bra överblick över vad som behöver åtgärdas inom de närmsta åren men också på lång sikt så att föreningen kan få en jämnare och mer rättvis boendekostnad över tid.

Riksbyggens erfarenhet visar att en ordentlig underhållsplan också minskar antalet reparationer och därför ger lägre underhållskostnader över tid. Underhållsplanen kan också enkelt integreras med våra övriga tjänster inom teknisk och ekonomisk förvaltning för ert fastighetsunderhåll samt ombyggnation om ni skulle vilja det.

Underlag för planering och budgetering

En underhållsplan beskriver: vad som skall underhållas, när det skall underhållas och vad det beräknas kosta. Den ger därmed styrelsen bra underlag för planering av föreningens utveckling. Med en tydlig översikt av underhållsbehovet kan vi gemensamt:

  • värdera och prioritera åtgärder på ett effektivt sätt
  • lättare undvika akuta åtgärder som ofta är kostsamma
  • i ett tidigt skede kommunicera med medlemmarna
  • få ett mer hållbart boende i föreningen
  • minska föreningens reparationer och driftkostnader

En aktuell och uppdaterad underhållsplan är ett arbetsredskap både för den kortsiktiga och den långsiktiga planeringen. Samtidigt är det ett hjälpmedel för dokumentation och kontinuitet för framtida styrelser. Den fungerar också som ett avstämningsmaterial för revisorer och banker för kontroll av föreningens status.

Riksbyggen får det planerade fastighetsunderhållet att hända!

Riksbyggen har lång och gedigen erfarenhet av att både upprätta nya underhållsplaner och att verkställa befintliga. Vi kan hjälpa till med allt från mindre underhållsåtgärder till stora renoveringar och ombyggnationer.

Fördelen med att använda Riksbyggen till sin underhållsplan i stället för att göra arbetet själva är, bortsett från den stora tidsbesparingen för er i föreningens styrelse, att vi: 

  • har bred kunskap och erfarenhet samt egen specialistkompetens inom fastighetsunderhåll
  • är en stor och återkommande beställare som kan förhandla fram konkurrenskraftiga priser med entreprenörer
  • arbetar långsiktigt – både med våra kunder och anlitade entreprenörer
  • kan integrera underhållsplanering med våra övriga tjänster: ekonomisk och teknisk förvaltning, fastighetsservice samt ombyggnad

Få reda på mer om teknisk förvaltning

Jag vill veta mer om (minst ett val)

Vill du göra en felanmälan?

Logga in på Mitt Riksbyggen

Vill du jobba hos oss?

Sök jobb och praktik