Trädgårdsskötsel

Behovet av hjälp med utemiljön och trädgårdsskötsel brukar variera mycket från bostadsrättsförening till bostadsrättsförening. Vill ni ha hjälp med vårstädning, att olja in utemöbler eller är kanske utomhusbelysningen otillräcklig? Riksbyggens tjänst Trädgårdsskötsel täcker in det ni behöver.

Kontakta oss

Storleken och karaktären på gården, insatsviljan från medlemmarna och ambitionsnivån för hur föreningens medlemmar vill att gården ska se ut är avgörande för vilken och hur mycket hjälp en förening vill ha. Det tar vi hänsyn till. Om ni anlitar Riksbyggen för att ta hand om er utemiljö får ni dessutom kontinuitet i tillsyn och skötsel som bidrar till god funktionalitet, trivsel, trygghet och säkerhet.

Trädgårdsskötsel för era behov

Inför start av ett nytt uppdrag går Riksbyggen och er förening gemensamt igenom hela er utemiljö och lägger upp en plan som stämmer med er ambitionsnivå och budget. En sådan plan följer årstidernas växlingar och vad de för med sig i form av trädgårdsskötsel och åtgärder.

I arbetet har Riksbyggen en ambition att bidra med förbättringsförslag i er utemiljö, utifrån såväl estetik som säkerhet och trygghet. I vårt åtagande i trädgårdsskötseln ingår också att se till att det är rent och snyggt inom ert område.

Det praktiska arbetet på gården

På våren förbereder vi för utomhussäsongen genom att göra en ordentlig vårstädning av alla utomhusytor i from av trädgårdsskötsel med krattning och trimning av buskar och vid behov även mindre slyröjningar. Utemöbler oljas in och vi planterar alltifrån buskar och träd till sommarblommor i blomlådor. Vi kan göra anläggningsarbeten av olika slag som plattläggningar och stenläggningar samt platssnickra bänkar, bord och sandlådor.

På sommartid innebär trädgårdsskötseln klippning av gräsmattor och buskar och skötsel av växter. Vi sopar, krattar och plockar skräp och ser till att hålla soprummet i gott skick.

När hösten kommer och användningen av uterummet minskar görs en ordentlig höststädning. Vi krattar, oljar in och ställer undan utemöbler och tar in cykelställ så att trädgården är redo för vintern.

Sedan följer en längre eller kortare period, beroende på var i landet man bor, då man kanske inte använder sin gård lika mycket. Däremot ska den fortfarande underhållas och skötas. Riksbyggen ser till att gångar, passager och trottoarer skottas och sandas vid behov. Något som journalförs noggrant och återrapporteras till styrelsen. Vissa föreningar vill att vi sköter all skottning medan andra vill göra det på avrop.

Belysning är en annan del som många bostadsrättsföreningar vill ha hjälp att sköta inom trädgårdsskötseln: att den är tillräcklig och fungerande både ur säkerhets- och miljösynpunkt. Vi kan också hålla ordning på parkeringsplatserna med allt vad det innebär.

Ett stort antal föreningar runt om i landet har valt att låta Riksbyggen sköta deras utemiljö, alltifrån punktinsatser vid behov till att vi ansvarar för tillsynen och trädgårdsskötseln av hela utemiljön.

Vill du veta mer om vår förvaltning för brf?

Ange namn*
Ange e-post*
Ange telefonnummer*
Ange ort*

Jag vill veta mer om (minst ett val):

Gör en felanmälan

Sök jobb och praktik