Trädgårdsskötsel

Vill ni ha hjälp med vårstädning, att olja in utemöbler eller är kanske utomhusbelysningen otillräcklig? Riksbyggens tjänst Trädgårdsskötsel täcker in det ni behöver.

Fastighetsservice är en del av Riksbyggens totalförvaltning

Behöver du hjälp med skötsel av era fastigheter?

Oavsett om det rör sig om den dagliga skötseln av fastigheten, innegårdar och uteplatser eller tillsyn och reparationer kan vi erbjuda specialister.

Kontakta oss

Varför ta hjälp med trädgårdstjänster?

Behovet av hjälp med utemiljön och trädgårdsskötsel brukar variera mycket från bostadsrättsförening till bostadsrättsförening.

Ett stort antal föreningar runt om i landet har valt att låta Riksbyggen sköta deras utemiljö, alltifrån punktinsatser vid behov till att vi ansvarar för tillsynen och trädgårdsskötseln av hela utemiljön.

Storleken och karaktären på gården, insatsviljan från medlemmarna och ambitionsnivån för hur föreningens medlemmar vill att gården ska se ut är avgörande för vilken och hur mycket hjälp en förening vill ha. Det tar vi hänsyn till.

Om ni anlitar oss på Riksbyggen för att ta hand om er utemiljö får ni dessutom kontinuitet i tillsyn och skötsel som bidrar till god funktionalitet, trivsel, trygghet och säkerhet.

Trädgårdsskötsel utifrån era behov

Inför start av ett nytt uppdrag går vi tillsammans med er förening gemensamt igenom hela er utemiljö och lägger upp en plan som stämmer med er ambitionsnivå och budget. En sådan plan följer årstidernas växlingar och vad de för med sig i form av trädgårdsskötsel och åtgärder.

I arbetet har vi en ambition att bidra med förbättringsförslag i er utemiljö, utifrån såväl estetik som säkerhet och trygghet. I vårt åtagande i trädgårdsskötseln ingår också att se till att det är rent och snyggt inom ert område.

Praktiskt arbete på gården

På våren förbereder vi för utomhussäsongen genom att göra en ordentlig vårstädning av alla utomhusytor i from av trädgårdsskötsel med krattning och trimning av buskar och vid behov även mindre slyröjningar. Utemöbler oljas in och vi planterar alltifrån buskar och träd till sommarblommor i blomlådor. Vi kan göra anläggningsarbeten av olika slag som plattläggningar och stenläggningar samt platssnickra bänkar, bord och sandlådor.

Gräsklippning och skötsel av växter

På sommartid innebär trädgårdsskötseln klippning av gräsmattor och buskar och skötsel av växter. Vi sopar, krattar och plockar skräp och ser till att hålla soprummet i gott skick.

Höststädning

När hösten kommer och användningen av uterummet minskar görs en ordentlig höststädning. Vi krattar, oljar in och ställer undan utemöbler och tar in cykelställ så att trädgården är redo för vintern.

Snöröjning

Sedan följer en längre eller kortare period, beroende på var i landet man bor, då man kanske inte använder sin gård lika mycket. Däremot ska den fortfarande underhållas och skötas. Riksbyggen ser till att gångar, passager och trottoarer skottas och sandas vid behov. Något som journalförs noggrant och återrapporteras till styrelsen. Vissa föreningar vill att vi sköter all skottning medan andra vill göra det på avrop.

Belysning

Belysning är en annan del som många bostadsrättsföreningar vill ha hjälp att sköta inom trädgårdsskötseln: att den är tillräcklig och fungerande både ur säkerhets- och miljösynpunkt. Vi kan också hålla ordning på parkeringsplatserna med allt vad det innebär.

Få reda på mer om vår fastighetsservice för brf

Jag vill veta mer om (minst ett val)

Vill du göra en felanmälan?

Logga in på Mitt Riksbyggen

Vill du jobba hos oss?

Sök jobb och praktik