Fastighetsjour - dygnet runt

Kontakta oss

Att köpa tjänsten Fastighetsjour från Riksbyggen innebär att ni får tillgång till kompetens sju dagar i veckan även utanför normal arbetstid. Ni kan få hjälp med stort som smått: elfel, stopp i avloppet eller störande grannar. Den som svarar är alltid en ordinarie medarbetare oavsett vilken tid på dygnet det är. Numret är 0771-860 860.

0771-860 860

Förutom telefon tar vi också emot ärenden via mejl och sms med samma servicenivå.

Exempel på frågor som anmäls till fastighetsjouren är att:

  • inbrotts- eller brandlarm går
  • vatten står och sprutar någonstans
  • värmepumpen har stannat
  • det är stopp i avloppet
  • det har blivit elfel någonstans
  • portlåset, eller annat lås, är trasigt
  • man upptäcker vandaliseringar av olika slag.

Riksbyggens medarbetare som arbetar som fastighetsjourer har den erfarenhet som krävs för att bistå i bedömningen av hur brådskande ärendet är och om det kräver omedelbar åtgärd, eller om det kan vänta till närmaste vardag. Om det sprutar vatten någonstans eller om värmepumpen har stannat och det är kallt ute så skickas det ut en reparatör omedelbart oavsett tid på dygnet. Handlar det däremot om klotter som behöver saneras ser vi till att det åtgärdas under normala arbetstider. Det säkerställer minsta möjliga påverkan i fastigheten samtidigt som det minimerar kostnaden för föreningen.

Riksbyggen bistår även i frågor som gäller störning.

Vill du veta mer om vår förvaltning för brf?

Ange namn*
Ange e-post*
Ange telefonnummer*
Ange ort*

Jag vill veta mer om (minst ett val):

Gör en felanmälan

Sök jobb och praktik