Tilläggstjänst Jour och ärendehantering till Fastighetsdrift

Människor flyttar, de rör sig in och ut ur fastigheten och de tappar nycklar. Och det kan uppstå fel i fastigheten när som helst på dygnet. En fastighet är i ständig rörelse. Våra tjänster inom Jour och ärendehantering hjälper er. Välj fritt mellan en eller flera tjänster.

Välj fritt en eller flera tjänster

I våra tilläggstjänster hittar du ett brett utbud av tjänster som underlättar ert arbete, sparar pengar och ökar trivseln i er förening. För att välja någon av tilläggstjänsterna inom Jour och ärendehantering behöver ni ha grundtjänsten Fastighetsdrift.

  • Avhjälpande underhåll – jour
  • Felanmälan – kundanpassad
  • Passagesystem
  • Låsjour
  • Uppdatera våningsregister

Vi är beredda dygnet runt

Tryggt boende
Dygnet runt-tjänster
Välskött fastighet
Personal du känner igen
Vi kan din fastighet

Vi åtgärdar felen

Avhjälpande underhåll innebär att åtgärda fel som uppstått. De kan vara akuta eller ej akuta. Det styr hur snabbt vi åtgärdar felet. Avhjälpande underhåll ingår i grundtjänsten Fastighetsdrift. Vill er föreningen ha beredskap dygnet runt då väljer ni tilläggstjänsten Avhjälpande underhåll – jour.

Skräddarsy er felanmälan

Redan i grundtjänsten Fastighetsdrift ingår felanmälan dygnet runt. Men er förening kanske har speciella önskemål om hur felanmälan ska hanteras utöver det som ingår i grundtjänsten. Då kan vi skräddarsy hantering av just era felanmälningar.

Släpp in rätt personer

Med tjänsten Passagesystem hjälper vi föreningen att hålla ordning på in- och utpassering i fastigheten eller fastigheterna. Det kan vara ett traditionellt system med nycklar eller ett mer modernt med exempelvis nyckelbrickor. Vi håller ordning och reda så att rätt personer får tillträde till byggnader och utrymmen och obehöriga hålls ute.

Hjälp till utelåsta dygnet runt

Att bli utelåst kan hända vem som helst, vilken tid på dygnet som helst. Med tjänsten Låsjour hjälper vi till vid utelåsning dygnet runt, alla dagar.

Rätt namn på dörren

Det är först när du får ditt namn på dörren som du börjar känna dig som hemma. Vi uppdaterar våningsregister och namnskyltar på dörrar i anslutning till in- eller utflyttning.

Social hållbarhet handlar om människors livsbetingelser i samhället, som bland annat hälsa och trygghet. Det kan vara att känna sig välkommen som nyinflyttad när ditt namn finns på dörren eller tryggheten i att veta att bara behöriga kan komma in i huset. Hållbarhet skapar vi genom att göra både stora och små saker tillsammans.

Fyll i formuläret för att skicka en offertförfrågan

Jag vill veta mer om (minst ett val)