Tilläggstjänst - Jour och ärendehantering

En fastighet är i ständig rörelse. Människor flyttar, rör sig in och ut ur fastigheten, tappar nycklar och fel kan uppstå i en fastighet dygnet runt. Passagesystem är en av flera tjänster inom Jour och ärendehantering som kan hjälpa din bostadsrättsförening.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
 • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert

Välj fritt en eller flera tjänster

För att välja någon av tilläggstjänsterna inom Jour och ärendehantering krävs grundtjänsten Fastighetsdrift.

 • Avhjälpande underhåll – jour
 • Felanmälan – kundanpassad
 • Passagesystem
 • Låsjour
 • Uppdatera våningsregister

Jour dygnet runt

Tryggt boende
Dygnet runt-tjänster
Välskött fastighet
Personal du känner igen
Vi kan din fastighet

Riksbyggen åtgärdar felen

Avhjälpande underhåll innebär att åtgärda fel som uppstått. De kan vara akuta eller ej akuta. Det styr hur snabbt vi åtgärdar felet. Avhjälpande underhåll ingår i grundtjänsten Fastighetsdrift. Vill din bostadsrättsförening ha beredskap dygnet runt väljer ni tilläggstjänsten Avhjälpande underhåll – jour.

Skräddarsydd felanmälan

Redan i grundtjänsten Fastighetsdrift ingår felanmälan dygnet runt. Men din bostadsrättsförening kanske har speciella önskemål om hur felanmälan ska hanteras utöver det som ingår i grundtjänsten. Då kan vi skräddarsy hantering av just era felanmälningar.

Släpp in rätt personer med ett passagesystem

Med tjänsten Passagesystem får din bostadsrättsförening hjälp att hålla ordning på in- och utpassering i fastigheten eller fastigheterna. Det kan vara ett traditionellt passagesystem med nycklar eller ett mer modernt med exempelvis nyckelbrickor. Rätt personer får tillträde till byggnader och utrymmen och obehöriga hålls ute.

Hjälp till utelåsta dygnet runt

Att bli utelåst kan hända vem som helst, vilken tid på dygnet som helst. I tjänsten Låsjour ingår hjälp vid utelåsning dygnet runt, alla dagar.

Rätt namn på dörren

Det är först när du får ditt namn på dörren som du börjar känna dig som hemma. Ni får uppdaterade våningsregister och namnskyltar på dörrar i anslutning till in- eller utflyttning.

Social hållbarhet handlar om människors livsbetingelser i samhället, som bland annat hälsa och trygghet. Det kan vara att känna sig välkommen som nyinflyttad när ditt namn finns på dörren eller tryggheten i att veta att bara behöriga kan komma in i huset. Hållbarhet skapar vi genom att göra både stora och små saker tillsammans.

Få prisförslag på de tjänster ni behöver

 • Välj bland färdiga tjänstepaket
 • Eller plocka ihop exakt de tjänster ni behöver
 • Vi återkommer med ett prisförslag för just er
Välj tjänster och få en offert