Fastighetsdrift

Det är skönt att bo i en fastighet där allt fungerar. Där styrelse och medlemmar kan känna sig trygga i att lamporna lyser. Där du vet att värme, ventilation och vatten hålls under uppsikt så att eventuella problem åtgärdas i rätt tid av rätt kompetens. Kort sagt, att allt fungerar som det är tänkt.

I grundtjänsten fastighetsdrift ingår:

  • Drift av byggnader och installationer
  • Felanmälan
  • Avhjälpande underhåll
  • Mätaravläsning och statistik

För att allt ska fungera

Med grundtjänsten Fastighetsdrift tar Riksbyggen hand om den löpande driften av bostadsrättsföreningens fastighet och dess installationer på ett effektivt sätt. Här ingår allt från att byta glödlampor till felanmälan dygnet runt och funktionskontroll av installationer inom värme, vatten, el och ventilation. Föreningens styrelse kan känna sig trygg i att allt fungerar, att brister upptäcks och att de åtgärdas i tid av rätt kompetens.

Välskött fastighet
Personal du känner igen
Vi kan din fastighet
Brister upptäcks i tid
Åtgärdas av rätt kompetens

Upptäcker problem i tid

Tillsyn handlar om att upptäcka problem i tid, särskilt viktigt i system som värme och ventilation. Det är lönsamt att justera eller reparera saker innan de börjar kärva eller till och med går sönder och måste ersättas helt. Vi gör regelbundna ronderingar och när vi upptäcker brister meddelar vi er för beslut. Akuta fel kan vi avhjälpa direkt. Ni får dessutom rapporter på fastighetens energianvändning.

Smörjer, byter och rengör

Skötsel är planerade åtgärder där vi till exempel smörjer, byter filter eller rengör. Vi gör ett schema för vad som ska kollas och hur ofta. Här ingår justering av dörrar, service av fjärrvärmecentral, byte av luftfilter med mera.

Lagar det som går sönder

När något går sönder lagar vi det. Det kan vara akut, till exempel en läckande vattenledning som måste åtgärdas direkt oavsett tid på dygnet. Det kan också vara avhjälpande underhåll som kan vänta till nästa arbetsdag.

Anmäl fel dygnet runt

Vi tar emot felanmälningar för förvaltade utrymmen dygnet runt, alla dagar. Ärendena klassificeras, registreras och skickas till rätt utförare. Vi ser också till att anmälaren får veta när felet är avhjälpt.

Välj fritt mellan en eller flera tilläggstjänster

Utöver grundtjänsten kan ni välja bland ett stort antal tilläggstjänster. Välj de tilläggstjänster ni behöver eller låt Riksbyggen ta hand om hela fastighetsdriften i er fastighet.

Energi

Energi är en stor rörlig kostnad och stora pengar finns att spara. Vi identifierar hur energisystemen i huset samspelar, var energiförlusterna finns och hur de kan elimineras. Bra för både ekonomin och miljön.

Driftövervakning

Driftövervakning är ett antal smarta tjänster som genom insamling och möjlighet till analys av data ger effektivare energianvändning, behagligare inomhus­ temperatur och tryggare fastighet. Som tilläggstjänster finns även tryggare uppkoppling mot internet och övervakning av larm dygnet runt.

Jour och ärendehantering

Människor flyttar, de rör sig in och ut ur fastigheten och de tappar nycklar. Och det kan uppstå fel i fastigheten när som helst på dygnet. En fastighet är i ständig rörelse. Våra tjänster inom Jour och ärendehantering hjälper er.

Med tillsyn och skötsel förebygger vi ökad energi- och vattenförbrukning. När brister upptäcks och åtgärdas i tid kan systemen fungera som det är tänkt och vi hushåller med resurserna. Vi håller dessutom på att byta ut vår fordons- och maskinpark så att ni får en fossilfri förvaltning. Hållbarhet skapar vi genom att göra både stora och små saker tillsammans.

Fyll i formuläret för att skicka en offertförfrågan

Jag vill veta mer om (minst ett val)