Energioptimering för bostadsrättsföreningar

Vår energioptimering innebär ett helhetsåtagande över tid, med målet att spara energi, pengar och miljö.

Energitjänster är en del av Riksbyggens totalförvaltning

Spara pengar och energi

Genom att planera, optimera och sänka energianvändningen kan din bostadsrättsförening spara stora summor.

Börja energioptimera

Vad är energioptimering?

Genom tjänsten energioptimering får du en överblick över hela energisituationen i bostadsrättsföreningen och koll på behoven av både kortsiktiga åtgärder som framtida investeringar.

  • Jämnare inomhusklimat
  • Lägre underhållskostnader 
  • Minskade energikostnader 
  • Förbättrad energiprestanda
  • Lägre miljöpåverkan

Energioptimering - steg för steg

  1. Energiplan. Vi börjar med att genomföra en energiplan för att energioptimera.
  2. Långsiktigt avtal om 5 år. Vi tar sedan fram en långsiktig energiinvesteringsplan.
  3. Gemensamt mål. Tillsammans fastställer vi ett gemensamt överenskommet mål.
  4. Analys och optimering. Vi ansvarar för löpande analyser och optimering under hela avtalsperioden.
  5. Energioptimeringsrapporter. Vi redovisar kontinuerligt 2 ggr/år under hela avtalsperioden.

Få reda på mer om våra energitjänster

Jag vill veta mer om (minst ett val)

Vill du göra en felanmälan?

Logga in på Mitt Riksbyggen

Vill du jobba hos oss?

Sök jobb och praktik