Energiplan och energideklaration

Energitjänster är en del av Riksbyggens totalförvaltning

Spara pengar och energi

Genom att planera, optimera och sänka energianvändningen kan din bostadsrättsförening spara stora summor.

Börja optimera och spara energi

Energideklaration

En energideklaration beskriver hur mycket energi en byggnad använder. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö.

Syftet med en energideklaration är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö. Sedan 2006 är det ett myndighetskrav att fastighetsägare med byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska göra en energideklaration. Det innebär byggnader med hyresrätter, bostadsrätter och/eller lokaler som hyrs ut. En energideklaration är giltig i 10 år, men du kan göra den nya innan den tiden har gått ut.

Många bostadsrättsföreningar lämnade in sina energideklarationer under 2007 och 2008. Det innebär att det snart är dags att göra en ny.

Varför ska man göra en energideklaration?

En energideklaration ska göras för att det är ett lagkrav men det handlar om
att minska fastighetens energianvändning så att man både sänker kostnader och minskar miljöpåverkan och på så sätt spar på planetens resurser.
När man gör en energideklaration är det ett bra tillfälle att hitta nya sätt att förbättra fastighetens energiprestanda. Då kan man identifiera en mängd energibesparingar som gör att föreningen på sikt kan få ner kostnaderna rejält.

Riksbyggen har certifierade energiexperter med lång erfarenhet som gör en genomgång av fastigheten och föreslår energiåtgärder, hur mycket de skulle kosta och vad den totala besparingen skulle bli. Har din förening använt Riksbyggen förra gången, kan vi utgå från den förra energideklarationen och spara tid och pengar vid den här energideklarationen.

Vad innehåller en energideklaration?

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

 • den uppvärmda arean, kallad Atemp
 • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
 • energiprestanda
 • det krav på energianvändning som skulle gälla vid uppförande av en ny byggnad av samma slag
 • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde
 • om återkommande obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är utförd eller inte
 • åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana för att minska energianvändningen
 • vilken energiexpert som utfört deklarationen
 • sammanfattningen av energideklarationen

Vem gör en energideklaration och när ska den göras?

Det är ägaren som ska anlita en energiexpert för att göra en energideklaration.Energideklarationen är giltig i 10 år och behöver därefter göras på nytt. På Riksbyggen har vi certifierade energiexperter som hjälper dig att ta fram en energideklaration. Du får då stöd i hela arbetet:

• Planering av genomförandet
• Inventering av teknisk utrustning och byggnad/-er
• Sammanställning av relevant information 
• Åtgärdsförslag för minskad energianvändning
• Energiklassning 
• Presentation av deklarationen 
• Inskickad energideklaration

Du kan läsa mer om energideklaration hos boverket.se

Energiplan

En energiplan innebär att Riksbyggen gör en omfattande analys och kartläggning av energianvändningen i er förening. 

Energianvändningen är faktiskt den enskilt största rörliga kostnaden i alla fastigheter och därför bör kontroll och analys göras regelbundet. Med lägre energianvändning spar ni dessutom pengar samtidigt som ni skonar miljön. En energiplan bör göras i alla typer av byggnader oavsett om det är ett gammalt eller nytt hus, lokal eller lägenhet, villa eller flerbostadshus.

Minska energianvändningen med en energiplan

En energiplan utförs av energiexperter hos Riksbyggen som gör en genomgång av er fastighet, det innebär att vi undersöker den primära värmekällan i huset, vilket skick den är i och att den drivs så effektivt som möjligt. Vi kontrollerar styr och reglersystem, vi kontrollerar även fläktsystem och temperatur i gemensamma utrymmen.

I lägenheterna inspekteras element, termostatventiler, att fönster är täta och att det inte förekommer energiläckage. Varmvatten, som är en stor energianvändare, undersöks. Utöver det besiktigas tak och vindar, isolering, dörrar och fönster, allt för att förhindra energiläckage. Samtidigt bedömer vi husets allmänkondition i fråga om konstruktion, ventilation och isolering.

Genomgången av er fastighet mynnar ut i konkreta åtgärdsförslag som visar vad er förening kan göra för att sänka er energiförbrukning, både på kort och lång sikt. För varje föreslagen åtgärd specificerar Riksbyggen hur stor besparingen i kWh blir, vad genomförandet kostar samt hur stor besparingen i kronor blir över tiden.

Åtgärdsförslag kan röra sig om allt från enklare ändringar av befintlig utrustning till mer omfattande ombyggnationer. Målet med åtgärderna är i samtliga fall lägre förbrukning och bättre ekonomi med en bevarad eller till och med bättre inomhuskomfort.

Så här går det till

 1. Vi börjar med att undersöka uppvärmningssystemet i huset. Vilket skick det är i och att det drivs så effektivt som möjligt, det vill säga att styrkan är acceptabel. Här kontrolleras även de styr och reglersystem som finns för fastigheten. Det har skett en oerhörd utveckling på den sidan varför det kan löna sig att vara uppdaterad inom området.
 2. Vi tittar på fläktsystemet för fastigheten. Till och frånluften. Hur bra och effektivt fungerar den? Finns det återvinningsvinster att göra?
 3. I trapphuset och andra gemensamhets utrymmen kontrolleras att temperaturen ligger på en bra nivå.
 4. Inne i några utvalda lägenheter kontrollerar vi skick och ålder på radiatorer (element)
 och termostater. Vi ser också till att det finns termostatventiler på alla radiatorer. Vi undersöker skick och ålder på fönstren.
 5. Varmvattnet är en stor energiförbrukare i ett hus. Vi ser till att varmvattnet håller tillräckligt hög temperatur för att döda alla bakterier men inte för hög temperatur eftersom det kan orsaka brännskador och dessutom förbrukar mer energi. Vi kontrollerar samtidigt att man inte måste spola onödigt länge för att få vattnet varmt. 

Gör regelbundet en energiplan och spara mer 

En energiplan bör göras med jämna mellanrum. Husets installationer åldras, prestanda och nyttjande förändras och ny energibesparande teknik blir hela tiden tillgänglig på marknaden. Utvecklingen går fort och energianvändningen granskas i hela världen – både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Bättre energianvändning innebär alltid att man sparar pengar på lång sikt.

Lagen om energibesiktning och energideklaration 

Det många inte vet är att EU ställer krav på medlemsländerna. Minskad och effektivare energianvändning och miljövänligare energiproduktion. Ett av kraven för att nå målen är att alla fastigheter inom EU nu måste energibesiktas och i och med det få en energideklaration utförd.

Syftet med en energideklaration är att underlätta en effektiv energianvändning och en mild inomhusmiljö. Sedan 2006 är det ett myndighetskrav att fastighetsägare med byggnader som upplåts med nyttjanderätt ska göra en energideklaration. Det innebär byggnader med hyresrätter, bostadsrätter och/eller lokaler som hyrs ut. Nytt från 2014 är att även en energiklassning ska ingå. Det gör det möjligt att lättare jämföra hus med varandra och få en uppfattning om sina grannars energianvändning. 

En energideklaration är giltig i 10 år, men du kan göra den nya innan den tiden har gått ut.

Undantag från kravet på energideklaration

 • Kulturminne, byggnadsminne eller fastighet som ej får ändras enligt Plan och Bygglagen
 • Religiösa byggnader
 • Industri och verkstadsbyggnader
 • Fritidshus med högst två bostäder
 • Tillfälliga byggnader, avsedda att användas max 2 år.
 • Ekonomibyggnader för jord och skogsbruk eller liknande
 • Fris Fristående byggnader mindre än 50 kvadratmeter
 • Militärbyggnad av hemlig natur
 • Specialbyggnad med en total yta på mindre än 1000 kvadratmeter. (Exempelvis sjukhus, förskolor, skolor, sportanläggningar)
 • Tillfälligt uthyrd byggnad som ej används som bostad där ytan är så liten i förhållande till övrig byggnad att energiförbrukningen är oväsentlig
 • Andrahandsuthyrning på grund av utlandsvistelse eller sjukdom eller studier, provsambo, närståendeupplåtelse eller koncernintern överlåten byggnad.
 

Få reda på mer om våra energitjänster

Jag vill veta mer om (minst ett val)

Vill du göra en felanmälan?

Logga in på Mitt Riksbyggen

Vill du jobba hos oss?

Sök jobb och praktik