Kommande
Kommande

Karlavagnen

Anmäl intresse

Kvarter Himlavalvet breder ut sig längs den planerade Drömparken i Höganäs nyaste stadsdel Tornlyckan. Här planerar vi 16 stilfulla radhus i två plan som är uppdelade i tre husrader som dels ramar in Drömparken i söder, och dels Regnbågsgatan i nordost.

Fakta

Bostäder 16
Status Kommande
Planering pågår
Augusti 2022
Säljstart
Vår 2024
Byggstart
Upplåtelse
Inflyttningsklart
Vår 2026

Radhus med äganderätt i Höganäs

Här skapar vi bostäder för familjer och andra som vill äga sitt eget hus. Radhusen får södervända trädgårdar, antingen mot kvarterets inre eller mot den bågformade Drömparken i söder.

I de nybyggda radhusen kan familjen njuta av en egen privat trädgård eller hitta vänner och kompisar till barnen i en trygg och trivsam miljö som blir en naturlig utgångspunkt för familjen och barnens aktiviteter och upptäcktsfärder i livet. Mellan huslängorna sträcker sig en grön kil med en gångstig som gör att man kan komma till innergården i kvarteret till fots från alla fyra väderstreck.

Vi planerar radhusen i två varianter – ett mindre som ligger i kvarterets nordöstra del, med södervända trädgårdar mot kvarterets inre och entréer mot gatan i norr. Här ger träfasader tillsammans med kvarterets murar och plank en mjuk och småskalig karaktär. I söder avslutas kvarteret med en båge av större radhus som tillsammans med angränsande kvarter omsluter Drömparken söderut. Här ligger trädgårdar med grindar och trädgårdsentréer mot gatan vilket ger det offentliga rummet en levande karaktär samtidigt som gaturummet ges en tydlighet. De radhusen har ett gulgrått tegel som tillsammans med mörka spröjsade fönster ger ett solitt uttryck.

Vi planerar också bostäder för dig som fyllt 55 

I kv.Himlavalvet planerar vi också 35 seniorbostäder i Bonum Brf Polstjärnan för dig som fyllt 55 år. Alla lägenheter har minst en balkong vända mot väst, öst eller syd. Här delar vi kvarter med radhusen i Karlavagnen.

Hållbarhetsåtgärder

  • Solceller
  • Miljöbyggnad silver
  • Gröna tak
Om vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsåtgärder

  • Solceller
  • Miljöbyggnad silver
  • Gröna tak
Om vårt hållbarhetsarbete

Anmäl intresse till Karlavagnen

Du behöver enbart göra en intresseanmälan per bostadsprojekt även om du är intresserad av flera objekt. Du får löpande information och möjlighet att lämna ditt intresse för specifika objekt i ett senare skede. På mittriksbyggen.se ser du vilka bostadsprojekt du anmält dig till.

Kontakt

Kristin  van der Reep

Kristin van der Reep

Sälj- och marknadsansvarig
Telefonnummer
E-post
Förtur

Riksbyggen Förtur ökar möjligheten att välja bostad

Gå med i Riksbyggen Förtur och få chansen att se och välja nyproducerade bostadsrätter, äganderätter och hyrköp innan de finns tillgängliga för allmänheten.

Skaffa Förtur

Trygghet när du köper äganderätt

Vårt Trygghetslöfte för äganderätt ger dig ekonomisk trygghet mot oförutsedda händelser när du köper ny bostad med äganderätt.

Trygghetslofte NY.jpg

Riksbyggens Trygghetslöfte för äganderätt

Bra att veta om äganderätt från A till Ö

Allt du behöver veta om att bo och köpa en nyproducerad äganderätt. Allt från allmän platsmark till värdeintyg.

Lampa_bocker.jpg

Bra att veta vid bostadsköp