Fastighetsägarens ansvar - vinter

Att vara fastighetsägare innebär ett stort ansvar. Man har ansvar för att fastigheten fungerar som den ska och att ingenting riskerar att skada miljön eller hälsan för de boende. Att hålla fastigheten och byggnaderna i gott skick är en fråga om säkerhet och trygghet både för boende och besökare.

Fastighetsägaren har ansvar för att fastigheten fungerar som den ska och att ingenting riskerar att skada miljön eller hälsan för de boende. Att hålla fastigheten och byggnader i gott skick är en fråga om säkerhet och trygghet både för boende och besökare. Inför sommarmånaderna finns det flera saker som är extra viktiga.

Ansvaret har man oavsett årstid eller väder och vind men såhär nu inför vintern har vi listat lite tips både för styrelser/fastighetsägare och boende för att göra era hus tryggare, säkrare och trevligare att bo och vistas i! 

Ha en plan för snöröjning och halkbekämpning

Om ni inte köper in det från Riksbyggen eller någon annan se till att ni har nödvändig utrustning som snöskyfflar och sand och att ni är överens om vem som gör vad. Håll gångvägar och uppfarter rena och säkra och se till att sophämtare och andra leverantörer kan komma fram till de platser dom behöver.

Teckna gärna ett avtal med en takfirma som kan hjälpa till att ta bort istappar som kan bildas. Det är vanligen inte något man kan eller bör göra själv i flerfamiljshus. Se till att ha skyltar och utrustning för avspärrning om det dröjer innan istapparna kan tas bort.

Jobba systematiskt med brandskyddet

December är den mest branddrabbade månaden så se till verkligen jobba systematiskt med brandskyddet. Finns släckutrustning och varningssystem? Vet de boende vad dom förväntas göra? Finns det något ytterligare ni kan göra just nu för att minska riskerna, upprepa behovet av att testa brandvarnaren till exempel.

Läs mer om Systematiskt brandskydd

Hängrännor, värmekablar och rör 

Säkerställ att hängrännorna är rensade och fria från löv och skräp för att undvika isbildning och vattenansamlingar.

Se till att värmekablar i stuprör och hängrännor fungerar som de ska och att utrustningen är påslagen.

Se till att inte ha mossbildningar på taken då mossan kapslar in fukt som kan leda till frostsprängningar i takpannor.

Kontrollera och isolera rör och vattenledningar för att undvika frysskador. Ibland kan man behöva tömma ut det sista ur vattenutkastare exempelvis för att dessa inte ska frysa sönder. 

Kallt i lägenheterna

Ofta får vi in klagomål från boende som upplever att det är för kallt i lägenheterna på vintern. Men ibland kan faktiskt fallet vara det omvända. Är det många som vädrar ofta eller står fönster och balkongdörrar ofta på glänt? Det kan tyda på att ni har det lite för varmt eller att det är obalans i värmesystemet. Då kan det finnas både pengar och komfort att vinna. Prata med er förvaltare så kan vi hjälpa till med en utredning!

Läs tips för att få en jämn inomhustemperatur

När det är kallt och ligger snö på marken kan det även vara enklare att upptäcka värmeläckage från ex kulvertar eller tak. Ha det i åtanke om ni ser snöfria områden där det borde legat snö!