Fastighetsägarens ansvar - sommar

Fastighetsägaren har ansvar för att fastigheten fungerar som den ska och att ingenting riskerar att skada miljön eller hälsan för de boende. Här hittar du tips för fastighetsägare kring vad som är viktigt under sommarmånaderna.

Fastighetsägaren har ansvar för att fastigheten fungerar som den ska och att ingenting riskerar att skada miljön eller hälsan för de boende. Att hålla fastigheten och byggnader i gott skick är en fråga om säkerhet och trygghet både för boende och besökare. Inför sommarmånaderna finns det flera saker som är extra viktiga.

Inför sommaren har vi listat tips både för styrelser/fastighetsägare och boende för att göra era hus tryggare, säkrare och trevligare att bo och vistas i.

Ventilation, värme och kyla

Se till att ventilationen och är i topptrim och att eventuella kylaggregat eller luftkonditioneringar fungerar som de ska inför sommaren. Tänk gärna på att akut hjälp kan vara svårare att få tag på mitt under semestertiden.

Information och regler

Det är viktigt att kommunicera vad som gäller och att sätta upp tydliga regler och riktlinjer för att undvika missförstånd eller gnissel mellan boende.

Vad gäller i er fastighet angående grillning, rökning på balkonger eller hög musik? Hur är det med husdjur som rastas eller springer lösa?

Trädgård och utemiljö

  • Vidta åtgärder för att minska risken för bränder på fastigheten. Rensa bort torra löv, gräs eller skräp runt fastigheten. Se till att brandredskap så som brandfiltar eller brandsläckare finns tillgängliga.
  • Det växer så att det knakar och mot slutet av sommaren blir kvällarna mörka. Håll efter buskar och planteringar så att det inte upplevs som otryggt och se till att utebelysningen lyser upp där den ska.
  • Se över om det finns det möjlighet att samla upp regnvatten till bevattning. Informera om att boende inte skall vattna mitt på dagen då vattnet dunstar fort, bevattning bör ske på kvällar eller tidiga mornar för att spara vatten och göra mest nytta.

Oväder kan påverka fastigheten

Kraftiga sommarregn har blivit allt vanligare. Är er fastighet klimatsäkrad?

  • Installera backventiler i avloppen som hindrar att vatten trycks in bakvägen vid översvämningar. Informera om att inte förvara saker direkt på golvet i källarförråden utan palla upp kartonger mm som står på golvet en bit.
  • Kontrollera och se till att hängrännor, stuprör och dagvattenbrunnar är rensade så att regnvatten kan tas om hand så som det är tänkt.