Skriva en motion – hur gör man?

Att lägga fram en motion är ett bra sätt att föra fram sina synpunkter i en bostadsrättsförening, men det finns en del att tänka på när det gäller författandet.

Hur avlägset det än kan kännas en regnig januaridag är vi på väg mot ljusare tider. Snart är vårdagjämningen här och snart har föreningarna sina årsstämmor. Har din förening brutet räkenskapsår kanske ni har er ordinarie stämma redan i februari. De flesta föreningar brukar oftast ha sina stämmor i maj.

Alla som är medlemmar i föreningen har rätt att få delta och rösta på stämman, och också att få lägga fram förslag, så kallade motioner, till stämman att besluta om. I lagtexten kallas det ärende, men de flesta brukar säga motion.

4 tips på hur du skriver en bra motion

Att lägga fram en motion är ett bra sätt att föra fram sina synpunkter, men det finns en del att tänka på när det gäller författandet. Det finns inga formkrav enligt lag men du har större chans att få gehör för dina synpunkter om du tänker till lite kring utformningen. Här har vi listat fyra punkter som kan vara bra att tänka på.

1. Skriv en rubrik som beskriver vad förslaget handlar om

Använd ett enkelt och tydligt språk så att det klart framgår vad ditt förslag är. Skriv hellre kort och koncist än långa haranger med svåra ord som alla kanske inte förstår och som kan missuppfattas. Du kan givetvis beskriva bakgrunden till ditt förslag, men själva förslaget som sådant bör vara kort och tydligt. Det måste finnas en konkret beslutspunkt. Vad ska stämman rösta om?

2. Innehåller ditt förslag flera beslutspunkter?

Vill du att föreningen både ska plantera blomlådor på innergården, och häckar på baksidan? I så fall är det bra om du lägger upp ditt förslag i flera ”att-satser” så att det blir tydligare. Någon kanske vill rösta för blomlådorna men inte för träden, går det att dela upp förslaget så är det lämpligt att också göra det - både för tydlighetens skull och för att det ska vara större chans att åtminstone få igenom delar av förslaget.

Rör förslagen inte alls varandra, skriv flera motioner i stället för att ta upp alla förslag i en och samma motion.

3. Prata ihop dig med grannar

Är ni flera som tycker samma sak? Det kan vara en god idé att vara flera som skriver en motion ihop. Det ger större tyngd och eftersom ni är flera har ni också fått en bredare ingång, med flera personers synpunkter, och i slutändan ett mer genomarbetat förslag.

4. Är din fråga något som stämman kan besluta om?

Stämman kan besluta om det mesta som rör löpande underhåll, föreningens utseende och liknande. Däremot kan stämman inte rösta om exempelvis förändrade årsavgifter eller förbjuda andrahandsupplåtelse. Styrelsen beslutar om årsavgifterna och rätten till andrahandsupplåtelse styrs av lag. Kontrollera så att din fråga faktiskt är något som stämman har rätt att besluta om.

Får du till alla punkter ovan kan du vara nöjd med din motion.

Sist av allt vill vi be er ta hänsyn till den smittspridningssituation som är för tillfället. Även om motioner är ett bra sätt att föra fram sina synpunkter på, kanske det är något som kan vänta? Under rådande pandemi är det bra om vi alla försöker minimera umgänget. Är din motion något som föranleder diskussioner bland medlemmarna kanske det är bättre att vänta lite med den, om det är möjligt.

Med det sagt; lycka till med författandet!