Tre frågor och svar om gårdsstädning

Att städa gården tillsammans är ett bra sätt att spara pengar och även bygga gemenskap. Men får föreningen tvinga medlemmarna att delta?

Förening får aldrig tvinga någon att delta i gårdsstädningen, och inte heller ta ut en straffavgift för de som inte kan eller vill vara med. Däremot kan föreningen kompensera de medlemmar som deltar med exempelvis en bulle eller två.

Får en Brf ta ut en straffavgift för uteblivet deltagande på städdagar?

Gårdsstädning är en form av yttre underhåll som föreningen ansvarar för. Det innebär att föreningen ska se till att det blir gjort samt bekosta det. Därmed får föreningen inte ta ut någon särskild avgift av de som inte deltar i gårdsstädningen, eller tvinga medlemmarna att delta i gårdsstädningen.

Är gemensam gårdsstädning förbjudet?

Att föreningen vare sig får tvinga någon att delta i gårdsstädningen eller kräva att de som inte deltar betalar någon form av straffavgift, innebär inte att gemensam gårdsstädning på något sätt är otillåtet. De som deltar måste dock göra det frivilligt. Vissa vill inte delta, och man kan alltså inte tvinga dem. Andra vill delta men kan inte av en eller annan anledning. Sistnämnda kan man erbjuda att delta på annat sätt, exempelvis genom att baka eller laga något gott till de som deltar.

Får man kompensera de som deltar?

Ett sätt för föreningen att kompensera de som deltar i städdagen är att bjuda på enklare förtäring, till exempel gemensam lunch eller middag. Bra arrangerade städdagar som kryddas med förtäring eller andra aktiviteter kan till och med göra att medlemmarna ser fram emot dessa!

Föreningen bör däremot tänka sig för innan den utlovar någon form av ekonomisk kompensation till de som deltar. Deltagarna kan då vara att anse som arbetstagare och föreningen får arbetsgivaransvar med allt vad det innebär. Kompensation genom nedsättning av årsavgiften kräver särskild reglering i stadgarna för att vara möjlig.

Om nedsättningen sker enligt reglerna om självförvaltning är den till viss del skattefri, men får inte överstiga den egna lägenhetens andel av den totala kostnaden för motsvarande förvaltningskostnader. Samtliga medlemmar som deltar ska få nedsättning med samma belopp, oavsett den mängd arbete som var och en av dem faktiskt utför.