Varför är det kallt i lägenheten?

Ibland sjunker utetemperaturen kraftigt från en dag till en annan, från plusgrader till flera minusgrader. Temperaturen inomhus påverkas av dessa väderväxlingar.


"När det blir kallare ute, blir det kallare även inne, och när det blir varmare ute dröjer sig värmen kvar inomhus."

Väderväxlingar utomhus påverkar temperaturen inomhus. När det blir kallare ute blir det kallare även inne, och när det blir varmare ute dröjer sig värmen kvar inomhus. Det här är helt i sin ordning och ingenting att oroa sig för.

Värmesystem behöver ställa om när vädret växlar, vilket innebär att det kan ta några dagar innan inomhustemperaturen har anpassat sig till ett kallare väder. Om temperaturen inte har landat på en normal nivå 4-5 dagar efter väderväxlingen– då är det dags att agera och göra en felanmälan.  

Vad är en normal inomhustemperatur?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att temperaturen i en bostad är mellan 20 och 24 grader. Det är riktlinjer som gäller båda hyresrätter och bostadsrätter.

De rekommenderar vidare att temperaturen inte får vara lägre än 18 grader under en längre tid, eftersom det då finns risk för människors hälsa.

Hitta en behaglig rumstemperatur

Hyresgästföreningen rekommenderar 20 – 21 grader.

Visste du att...

Termostatens uppgift är att stänga av elementet när rätt temperatur är uppnått. Vrid därför endast på den om du önskar en lägre eller högre temperatur i rummet.

Elementens uppgift är att hålla rummet i rätt temperatur. Det gör att elementets temperatur varierar över tiden. När rätt rumstemperatur är uppnådd stängs elementet av och slås på igen när temperaturen ligger för lågt.

Frågor och svar om inomhustemperatur

Mina element är kalla – ska det vara så?

Det väsentliga är att rumstemperaturen är den rätta. På varje element sitter en termostatventil som känner av temperaturen i rummet. När termostaten känner att det är rätt temperatur i rummet, stänger den av vattenflödet och elementet svalnar till samma temperatur som det är i rummet. När temperaturen i rummet sjunker under rätt temperatur, så öppnar termostaten flödet igen och elementet blir varmt. På så sätt hålls en jämn innetemperatur.

Om du har rätt temperatur i din lägenhet så är kalla element ett tecken på att termostaten på elementet fungerar som den ska.  

Påverkas värmen av hur jag möblerar i lägenheten?

Ja, det är viktigt att tänka på är att möblera rätt för att värmen ska fungera så bra som möjligt. Det innebär att exempelvis inte ställa soffor eller andra täckande möbler eller hänga tjocka gardiner framför elementet – då hindras värmen från att spridas ut i rummet på ett bra sätt. Även termostatens funktion kan påverkas så att den stänger av för tidigt eftersom möbler och gardiner gör det varmare runt elementet utan att värmen sprids i rummet.

Jag upplever att det är kallt i lägenheten!

Olika människor uppfattar temperaturer på olika sätt, det som upplevs för kallt av en person kan upplevas som en behaglig temperatur för någon annan.

Det är viktigt att själv mäta temperaturen i lägenheten innan du gör en felanmälan. För att mäta en temperatur som är rättvisande i ett rum så placeras termometern mot en innervägg i rummet. Om den uppmätta temperaturen är lägre än 20 grader gör du en felanmälan till Riksbyggen.

När sätts värmen på i huset?

Det här är en vanlig fråga som vi på Riksbyggen får och många tror att värmesystemen fungerar som de gjorde förr, då värmen sättes på vid ett visst datum. Men idag sker det helt med automatik oberoende av datum. När det blir kallt ute går värmen på automatiskt. Ju kallare det är ute desto varmare vatten skickas ut i värmesystemet och till elementen i lägenheterna. Det innebär att elementen kan vara varma även när det är kallt på sommaren och kalla om det är varmt på hösten.

Jag har en termometer på fönsterbänken och som visar +16 °C. Vad är fel?

När termometern placeras mot en yttervägg eller i ett fönster blir temperaturen missvisande. Det beror på att väggar och fönster håller en lägre temperatur än rummet i övrigt. För att mäta den korrekta temperaturen i ett rum ska termometern placeras mot en innervägg i rummet.

Jag upplever att temperaturen sjunker på natten, stämmer det?

Temperaturen i värmesystemet sänks inte på natten men eftersom lampor, TV-apparater och annan elektronisk utrustning stängs av så kan temperaturen sjunka något.

Behöver man lufta elementen i lägenheten?

Om temperaturen i din lägenhet inte ligger på en normal nivå 4-5 dagar efter ett väderomslag så behöver en behörig person undersöka vad som är fel. När du gör en felanmälan så kommer en medarbetare från oss på Riksbyggen och undersöker felet. Hen avgör då också vilken åtgärd som är lämplig för att komma till rätta med problemet. Ibland kan elementen behöva luftas men det är långt ifrån alltid som det är lösningen. Om elementen behöver luftas så görs av den medarbetare från Riksbyggen som är på plats. Du bör inte lufta dina element på egen hand eftersom det kan påverka värmesystemen i hela huset om det görs på ett felaktigt sätt.