Nya lagar och regler under 2024

Letar du efter något mer beständigt än nyårslöften om träning och sundare vanor? Ta en titt på regeringens hemsida! Varje år träder ett antal nya lagar i kraft. Här nedan har vi listat de som är av störst intresse för er i bostadsrätter och hyresrätter.

Stärkt skydd på bostadsrättsmarknaden

Som ni säkert redan har hört har det skett en del förändringar i bostadsrättslagen. De flesta ändringarna inträffade föregående år, den 1 januari 2023. Då ändrades bl.a. reglerna om ombyggnationer i lägenheten, numera är fler ändringar tillståndspliktiga.

Vissa av ändringarna i bostadsrättslagen sker dock först nu, den 1 januari 2024. Nu ändras reglerna om den ekonomiska planen och dess intygsgivare. I den ekonomiska planen ska det ingå en teknisk underhållsplan, som visar underhållsbehovet kommande 50 år.

Intygsgivarnas oberoende ska stärkas; en förenings val av intygsgivare ska godkännas av Boverket. Det införs ett krav på att intygsgivare ska ha en ansvarsförsäkring. Föreningar behöver inte göra om sina befintliga ekonomiska planer, utan reglerna gäller bara om man ska upprätta en ny ekonomisk plan.

En möjlighet till digitala bolags- och föreningsstämmor

Från och med årsskiftet är det möjligt att hålla helt digitala stämmor, förutsatt att föreningen har en sådan bestämmelse i sina stadgar. Riksbyggens nya normalstadgar innehåller en sådan skrivning. Det är bara en möjlighet, inget måste. Det är styrelsen som beslutar om en stämma ska hållas digitalt eller inte.

Obligatorisk utsortering av matavfall

Från den 1 januari 2024 är det obligatoriskt för såväl hushåll som verksamheter att sortera ut matavfall. Senast 1 januari 2027 ska alla hushåll i Sverige ha fastighetsnära insamling i separata fraktioner av de vanligaste förpackningsslagen.

Lagändringen grundas på ett EU-krav som säger att mat- och restavfall inte längre får blandas utan måste samlas in enskilt. Om ni inte redan har möjlighet att sortera ut matavfall separat måste ni således teckna avtal för detta. Kontakta er kommun för närmare rådgivning.

Lagändringen innebär också att matavfallskvarnar som är kopplade till avloppsnätet förbjuds. Den som har sin avfallskvarn kopplad till en tank eller en avskiljare behöver dock inte göra något. Då uppfyller man kraven om separat insamling av matavfall.

Höjt schablonavdrag för uthyrning av privatbostäder

Den 1 januari 2024 höjs schablonavdraget vid uthyrning av privatbostadsfastigheter, privatbostäder och hyreslägenheter från 40 000 kronor till 50 000 kronor. 

Nytt krav ställs på hissar för persontransport

För att åtgärda säkerhetsbrister i äldre hissar införs ett nytt krav på hissar som är installerade i byggnader och som är avsedda för persontransport. Kravet innebär att sådana hissar senast den 1 oktober 2031 ska vara försedda med lämpligt skydd i utrymmet mellan schaktdörren och korgdörren eller korggrinden, om det finns risk för innestängning i det utrymmet.

Tillfällig skrotningspremie för äldre bilar

Med start 2024 tillför regeringen 250 miljoner kronor per år under perioden 2024–2025 till en ny skrotningspremie. Syftet är att stimulera att äldre bilar med förbränningsmotorer fasas ut. Premien ska gå till dem som skrotar en äldre bil och väljer att köpa eller leasa en elbil i stället.

Felparkerade fordon ska kunna flyttas i fler fall

De lagregler som finns om flytt av fordon ändras, för att motverka användandet av så kallade fordonsmålvakter. Genom ändringen kan flyttning av felparkerade fordon ske om ägaren har fordonsrelaterade skulder på mer än 5 000 kronor. Begreppet fordonsrelaterade skulder innefattar förutom felparkeringsavgifter också trängselskatt, vägtrafikskatt, fordonsskatt och infrastrukturavgifter. Tidigare kunde felparkerade fordon endast flyttas om fordonets ägare hade felparkeringsavgifter på mer än 5 000 kronor.

Fler lagändringar

Utöver de nyheter som beskrivs här ovan, finns förstås en hel del andra lagändringar, bland annat sänkt skatt på arbetsinkomster och pension, sänkt skatt på bensin och diesel, slopad reduktionsplikt för diesel, höjt prisbasbelopp och höjd gräns för rot-avdrag (från den 1 juli 2024). Vill du läsa mer hittar du regeringens sammanställning på regeringen.se.