De första boende har flyttat in i Täby Park

Bin. Precis som andra Täbybor stiger de upp i ottan för att jobba. Pollinera blommor och träd som binder koldioxid och bär frukt. Och precis som andra behöver de tak över huvudet för att klara vintern. Därför har vi invigt den nya stadsdelen med att öppna insektshotell. Ett litet men viktigt led i vår princip att alltid tillföra ekosystemet mer än vi tar bort. Välkommen på en tur i kvarteret Hej.

Ekosystemtjänstanalys i alla våra bostadsprojekt

Läs mer om Riksbyggens arbete med ekosystemtjänster.

Är du intresserad av våra nya bostadsrätter i Täby Park?

Välkommen att anmäla ditt intresse på projektens egna hemsidor!