Fågelmat och fågelholk på balkongen. Vad gäller?

När vi går mot kallare tider kan djuren i naturen få det tufft. De fåglar som stannar kvar i Sverige har ofta svårt att hitta tillräckligt med mat i snön och kylan. Många människor tycker om att mata småfåglar. Det är både en välvillig gest och en chans att få se fåglar på nära håll. Bor du i ett flerfamiljshus måste du dock tänka på att inte mata fåglar från balkongen, eller på något annat sätt som kan störa grannarna.

Föreningen kan förbjuda fågelmatning

I en bostadsrättsförening kan styrelsen förbjuda fågelmatning på gemensamma områden och föreningen kan genom ordningsregler förbjuda matning från balkonger och fönster. Bor du i en hyresrätt kan hyresvärden också ställa upp liknande regler.

Kanske stör det grannar eller orsakar nedskräpning

Oavsett om ordningsregler antagits eller inte så får varken bostadsrättshavare eller hyresgäster använda lägenheten på sådant sätt att störningar uppkommer för grannarna och alla ska dessutom iaktta sundhet, ordning och gott skick i och utanför huset. Om fågelmatning medför nedskräpning eller drar till sig skadedjur som råttor, möss eller liknande kan såväl bostadsrättshavare som hyresgäster uppmanas att upphöra med matningen med stöd av reglerna om sundhet, ordning och gott skick.

Du kan bli ersättningsskyldig…

Detsamma gäller om fåglarna bajsar ned fasaden eller annan egendom eller stör i sådan omfattning att det inte kan anses acceptabelt. Rör det sig om frätande fågelbajs på fasad och liknande kan fågelmataren dessutom ha vållat skador på annans egendom och kan komma att bli ersättningsskyldig för eventuella reparationskostnader om fasaden skadas.

Om föreningen eller hyresvärden har problem med att boende matar fåglar på ett sätt som innebär nedskräpning eller andra störningar är förstås det bästa att börja med ett vanligt samtal och förklara varför det inte är lämpligt att mata fåglarna. Om samtal inte hjälper får föreningen/hyresvärden skicka en formell rättelseanmaning till den som stör. Utebliven rättelse kan i vissa fall leda till förverkande (uppsägning).

…men det är svårt att bötfälla

Det ska mycket till för att lägenheten ska anses förverkad på grund av fågelmatning. Det finns inga mildare sanktioner än uppsägning. Man kan till exempel inte bötfälla den som matar fåglarna. Är inte störningarna tillräckliga för att utgöra grund för förverkande kan föreningen eller hyresvärden inte göra annat än att uppmana den boende att upphöra med fågelmatandet.

Avslutningsvis kan också påpekas att det inte är tillåtet att skruva fast burar, holkar eller dylikt i fasaden utan styrelsens eller hyresvärdens godkännande.