Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Villkor Förtur

Medlemskap och löptid

Fysisk person som har svenskt personnummer eller samordningsnummer samt en e-postadress kan bli medlem i Riksbyggen Förtur. Registrera dig på www.riksbyggen.se/fortur och betala årsavgiften, så räknas tidpunkten för ditt medlemskap från registreringsdagen. Förturskonto är personligt och man kan endast ha ETT konto per person. Medlemsavgiften gäller för ett år. Därefter ska ny årsavgift erläggas.

Årsavgift

Årsavgiften är 200 kr per år. Avgiften aviseras en gång per år med förfallodag per den dag och månad du anmälde dig till dess du säger upp ditt medlemskap. Observera att utebliven betalning av årsavgiften inte gäller som uppsägning.

Poäng

När årsavgiften är betald börjar du tjäna poäng. Din första poäng får du på söndagen den vecka då du har registrerat din anmälan. För varje vecka därefter tjänar du ytterligare en poäng så länge du betalar årsavgiften. Om du säger upp ditt medlemskap förlorar du dina intjänade poäng.

Förtur till Riksbyggens bostadsrätter och äganderätter

Som Förtursmedlem kan du anmäla dig till projekt där du är intresserad av att köpa bostad, förutsatt att du har erlagt årsavgiften. Som intresseanmäld får du möjlighet att delta vid säljstarten för Förtursmedlemmar. Vi skickar information till dig innan starten. I samband med säljstarten för Förtursmedlemmar kommer vi be dig fylla i en valblankett, där du anger vilken/vilka lägenheter/hus du är intresserad av. Valblanketten måste vara Riksbyggen tillhanda senast angivet datum. Riksbyggen skapar sedan en kö av de som är Förtursmedlemmar och som har anmält sitt intresse. Den Förtursmedlem som har flest poäng får sitt bostadsval tillgodosett först, därefter den som har näst flest poäng och så vidare. Om Förtursmedlemmar har lika många poäng får den Förtursmedlem som har registrerat sig först välja först. När dessa val är noterade och du har fått en återkoppling på hur det ser ut med just dina val, så ber vi dig bekräfta detta snarast. När samtliga Förtursmedlemmar fått återkoppling, kommer resterande delen av bostäderna att säljstartas till övriga intressenter.

Uppsägning av medlemskap

Om du önskar att avsluta ditt medlemskap ska en uppsägning skickas till vårt kundcenter. Uppsägningen med ditt namn och dina personuppgifter skickas till fortur@riksbyggen.se. Erlagd årsavgift återbetalas inte. Observera att utebliven betalning av årsavgiften inte gäller som uppsägning.

Om betalning inte erläggs inom föreskriven tid kommer medlemskapet frysas 45 dagar efter förfallodagen. Förtursmedlem som fått sitt medlemskap fryst har därefter möjlighet att inom 15 dagar erlägga betalning för att återuppta medlemskapet. Från tiden då medlemskapet fryses till dess att betalning erläggs tjänas inga poäng. Om Förtursmedlem inte erlägger betalning inom 60 dagar från att betalning skulle ha erlagts, sägs Medlemmen upp med verkan från den tidpunkt betalning skulle ha erlagts.

Överlåtelse av medlemskap

Ditt medlemskap är personligt och kan inte överlåtas till någon annan.

Betalningsvillkor

Riksbyggen erbjuder betalning av årsavgift till Riksbyggen Förtur i samarbete med Klarna. Klarna Checkout uppvisar de betalningsalternativ som kan erbjudas dig. Faktura ligger som förvalt betalningsalternativ där så är möjligt men andra betalningsalternativ kan väljas i steg två av betalningen. Klarna kan välja att endast acceptera betalning med kreditkort. Det kostar inget att använda Klarna Checkout. Eventuella skatter eller avgifter kan dock tillkomma genom valt betalningsalternativ, se närmare de enskilda betalningsvillkoren för det alternativ du väljer. Klarna kan när som helst addera eller ta bort ett eller flera betalningsalternativ av de som erbjuds i Klarna Checkout.

Någon kreditupplysning görs aldrig direkt vid ett köp genom Klarna Checkout utan endast vid behov baserat på det betalsätt du har valt.

När du slutför ett köp via Klarna Checkout träffar du och Klarna ett avtal. Klarna ersätter samtidigt Riksbyggen för din medlemsavgift och övertar därmed rätten att få betalt. Oavsett vilket betalsätt du väljer så går din betalning därmed till att reglera den fordran Klarna har. Vid frågor om din betalning hänvisas till Klarna.

Klarna Checkout följer de s.k. Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) och innehar SSL-certifikat.

Personuppgiftsbehandling

För administration av ditt medlemskap i Förtur behandlar Riksbyggen dina personuppgifter. Läs mer om detta och andra behandlingar på riksbyggen.se/integritet.

Villkorsändring

Riksbyggen äger rätt att ändra villkoren för Förtur. Villkorsändringen träder i kraft om du fortsätter att tjäna köpoäng 30 dagar efter att Riksbyggen informerat dig om ändringen via de kontaktuppgifter du uppgett. Förtursmedlem ansvarar för att hålla sina kontaktuppgifter aktuella och korrekta. Om du motsätter dig villkorsändringen, anses ditt medlemskap vara uppsagt.

Kontaktuppgifter

Riksbyggen kan kontaktas på flera olika sätt. Fullständiga kontaktuppgifter hittar du nedan.

Riksbyggen ekonomisk förening,
Organisationsnummer 702001-7781,
Tel.nr: 020-45 45 45,
Adress: Kungsbron 21, 106 118 Stockholm,

E-postadress: fortur@riksbyggen.se.

Ångerrätt

När du registrerar dig som Förtursmedlem och ingår detta avtal första gången har du rätt att frånträda detsamma utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks.

Vill du utöva ångerrätten ska du till Riksbyggen skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post).

Du kan också fylla i och skicka in standardblanketten för utövande av ångerrätten. Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du sända in ett meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka den första årsavgiften vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något.