Medlem i Riksbyggen Förtur

Är du medlem i Riksbyggen Förtur eller funderar du på att bli? Här får du nyheter och svar på de viktigaste frågorna som rör medlemskapet.

Logga in och se dina poäng

 

Nyheter om medlemskapet

Dubbelfakturering av medlemsavgiften

En del utav våra medlemmar har i dagarna fått dubbla fakturor på sin avgift i Riksbyggen Förtur. Detta är förstås ett misstag från våran sida.

Den/de fakturorna som är riktiga har Fakturadatum 2019-08-14 Se bild här nedanför.

Om du även har fått faktura från oss 12 eller 13 augusti så är dessa felaktiga och ska inte betalas. Betala alltså bara in faktura med fakturadatum 2019-08-14 på.

Den andra fakturan kommer vi att makulera snarast. Har du bara fått en faktura till din mejl så är allt rätt.

Om du har betalat in fakturan via internetbanken för betalning på angivet förfallo datum så kan du enkelt gå in och ta bort betalningen där och lägga in rätt faktura istället.

Skulle du ha betalat direkt eller via, giroblankett eller inbetalning på betalningskontor, meddela oss så hjälper vi vidare.

Om båda fakturorna redan betalats, meddela oss bankkonto för återbetalning av överskottet.

Vi ber om ursäkt för detta. Har du ytterligare frågor mejla oss på fortur@riksbyggen.se så hjälper vi till.

Nu fakturerar vi årsavgiften för alla Förtursmedlemmar som tidigare bosparade hos Riksbyggen

Årsavgiften för Riksbyggen Förtur betalas var tolfte månad och fakturan skickas till den mejladress du har angivit. Alla förtursmedlemmar som tidigare var bosparare kommer att få en faktura på årsavgiften till sin mejladress under den första veckan av april. Kontrollera i din skräppost om du saknar den. Utskick av fakturor kommer att ske under hela vecka 14.

Tidigare har vi anlitat Klarna för betalningsförmedling, men numera skickar vi en faktura från Riksbyggen i stället. Betalningsvillkoren är 30 dagar, betalar man inte får man en påminnelsefaktura utan påminnelseavgift till sin hemadress. Betalar man inte den avregistreras man som medlem ett par dagar efter att sista betaldatum på påminnelsefakturan har passerat, och man förlorar då sina poäng.

Logga in på Mitt Riksbyggen och se dina poäng

Om du vill se hur många Förturspoäng du har kan du logga in på Mitt Riksbyggen. Du når även Mitt Riksbyggen via startsidan på Riksbyggen.se och loggar in med hjälp av personnummer och Bank-ID.

Avsluta medlemskap

Vill du avsluta Förtursmedlemskapet kontaktar du Förturs kundservice på fortur@riksbyggen.se eller 0771-860 860. Ange namn, personnummer och mejladress så avslutar vi medlemskapet.

Publicerad 2019-03-29

Enkät om bostadsmarknaden

Bostadspriser och räntenivåer – vad tror du kommer att hända de närmaste åren?

Vi på Riksbyggen genomför en undersökning bland våra Förtursmedlemmar (per den 20 januari 2019). Vi vill förstå vilka förväntningar du har på prisnivåer för bostäder och eventuella förändringar av räntor.

OBS! Om du har fått flera mail med inbjudan till enkäten finns flera Förtursmedlemmar anmälda genom din mailadress. Samma person ska inte svara på flera enkäter. 

Ta del av hela följebrevet här.

Trygghetsfilosofin

Förtursmedlemmar omfattas från och med 2019-03-01 av utökad Trygghetsfilosofi.Detta innebär att Förtursmedlemmar har rätt till fria månadsavgifter i upp till 24 månader om förutsättningarna för fria månadsavgifter är uppfyllda.

Nya villkor gäller från 1 mars 2019.

Publicerad 2019-01-24

 

 

 

Halva årsavgiften för medlemmar upp till 18 år

Medlemsavgiften (200 kr) aviseras årligen till den e-postadress som finns registrerad hos oss, per den dag medlemmen gick med i Riksbyggen Förtur. För medlemmar som tidigare var med i Riksbyggen BoSpar är årsförfallodagen den 31 mars varje år. Medlemmar betalar halva årsavgiften (100 kr) till det år man fyller 18 år. Om årsavgiften inte är betald på förfallodagen skickas en påminnelse postalt till den adress som finns registrerad. Om årsavgiften inte är betald inom 60 dagar efter årsförfallodagen avslutas medlemskapet och poängen är förverkade.

Nya villkor gäller från 1 mars 2019.

Publicerad 2019-01-24

 

Behåll poäng vid köp av bostad

Poängen reserveras vid tecknande av avtal för bostaden (såsom förhandsavtal för bostadsrätter och köpekontrakt för äganderätter), och blir tillgängliga igen vid tecknande av upplåtelseavtal. Under tiden poängen är reserverade kan de inte användas för förtur till ytterligare en bostad. I de fall vi säljer direkt på upplåtelseavtal, görs ingen reservation av poängen.

Nya villkor gäller från 1 mars 2019.

Publicerad 2019-01-24

 

Nya villkor gäller från 2019-03-01

Från och med 2019-03-01 gäller nya villkor för Riksbyggen Förtur.

Ta del av de nya villkoren här.

Publicerad 2019-01-24

Årsavgiften för Riksbyggen Förtur

Årsavgiften aviseras en gång per år, per den dag och månad du anmälde dig till dess att du säger upp ditt medlemskap. Fakturan mejlas till den adress du har uppgett till oss. Det är 30 dagars förfallotid som villkor på fakturan. Tidigare medlemmar i Riksbyggen BoSpar aviseras om årsavgift i slutet av mars varje år. 

Medlem och under 18 år? Nytt betalningssätt!

Från och med slutet av november 2018 hanterar vi betalning av årsavgift för Riksbyggen Förtur på ett nytt sätt. Hittills har vi anlitat Klarna för betalningsförmedling, men från och med slutet av november  skickar vi en faktura från Riksbyggen i stället. Då vi inte får fakturera medlemmar som är under 18 år, behöver vi få information om vem som betalar årsavgiften för medlemskapet i Riksbyggen Förtur så att vi kan uppdatera vårt medlemsregister med korrekta kontaktuppgifter.

Medlemsavgiften aviseras därefter årligen till den e-postadress som finns registrerad hos oss, per den dag medlemmen gick med i Riksbyggen Förtur. För medlemmar som tidigare var med i Riksbyggen BoSpar är årsförfallodagen i slutet av mars varje år.

Har du frågor? Skriv till fortur@riksbyggen.se.