Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Medlem i Riksbyggen Förtur

Är du medlem i Riksbyggen Förtur eller funderar du på att bli? Här får du nyheter och svar på de viktigaste frågorna som rör medlemskapet.

Hur funkar Förtur?

 • Samla poäng. Du samlar dina poäng över tid. Ju fler poäng du har, desto större chans har du att välja just den bostad som du vill ha i ett bostadsrätts-, äganderätts eller hyrköpsprojekt.
 • Få inbjudningar. Genom att vara med i Riksbyggen Förtur får du information och inbjudan till säljstart till de projekt du anmält intresse för. Du gör en intresseanmälan till det eller de projekt du vill ha mer information om. Sök bostad.
 • Betala årsavgiften. Årsavgiften är 200 kronor (100 kronor om man är under 18 år) och aviseras årligen per den dag du anmälde dig. Faktura skickas till den e-postadress som finns registrerad hos oss.
 • Villkor för Riksbyggen Förtur hittar du här.

Inte medlem? Skaffa Förtur här.

 

 

Nyheter om medlemskapet

Nu fakturerar vi årsavgiften för alla Förtursmedlemmar som tidigare bosparade hos Riksbyggen

Årsavgiften för Riksbyggen Förtur betalas var tolfte månad och fakturan skickas till den mejladress du har angivit. Alla förtursmedlemmar som tidigare var bosparare kommer att få en faktura på årsavgiften till sin mejladress under den första veckan av april. Kontrollera i din skräppost om du saknar den. Utskick av fakturor kommer att ske under hela vecka 14.

Tidigare har vi anlitat Klarna för betalningsförmedling, men numera skickar vi en faktura från Riksbyggen i stället. Betalningsvillkoren är 30 dagar, betalar man inte får man en påminnelsefaktura utan påminnelseavgift till sin hemadress. Betalar man inte den avregistreras man som medlem ett par dagar efter att sista betaldatum på påminnelsefakturan har passerat, och man förlorar då sina poäng.

Logga in på Mitt Riksbyggen och se dina poäng

Om du vill se hur många Förturspoäng du har kan du logga in på Mitt Riksbyggen. Du når även Mitt Riksbyggen via startsidan på Riksbyggen.se och loggar in med hjälp av personnummer och Bank-ID.

Avsluta medlemskap

Vill du avsluta Förtursmedlemskapet kontaktar du Förturs kundservice på fortur@riksbyggen.se eller 0771-860 860. Ange namn, personnummer och mejladress så avslutar vi medlemskapet.

Publicerad 2019-03-29

Enkät om bostadsmarknaden

Bostadspriser och räntenivåer – vad tror du kommer att hända de närmaste åren?

Vi på Riksbyggen genomför en undersökning bland våra Förtursmedlemmar (per den 20 januari 2019). Vi vill förstå vilka förväntningar du har på prisnivåer för bostäder och eventuella förändringar av räntor.

OBS! Om du har fått flera mail med inbjudan till enkäten finns flera Förtursmedlemmar anmälda genom din mailadress. Samma person ska inte svara på flera enkäter. 

Ta del av hela följebrevet här.

Trygghetsfilosofin

Förtursmedlemmar omfattas från och med 2019-03-01 av utökad Trygghetsfilosofi.Detta innebär att Förtursmedlemmar har rätt till fria månadsavgifter i upp till 24 månader om förutsättningarna för fria månadsavgifter är uppfyllda.

Nya villkor gäller från 1 mars 2019.

Publicerad 2019-01-24

 

 

 

Halva årsavgiften för medlemmar upp till 18 år

Medlemsavgiften (200 kr) aviseras årligen till den e-postadress som finns registrerad hos oss, per den dag medlemmen gick med i Riksbyggen Förtur. För medlemmar som tidigare var med i Riksbyggen BoSpar är årsförfallodagen den 31 mars varje år. Medlemmar betalar halva årsavgiften (100 kr) till det år man fyller 18 år. Om årsavgiften inte är betald på förfallodagen skickas en påminnelse postalt till den adress som finns registrerad. Om årsavgiften inte är betald inom 60 dagar efter årsförfallodagen avslutas medlemskapet och poängen är förverkade.

Nya villkor gäller från 1 mars 2019.

Publicerad 2019-01-24

 

Behåll poäng vid köp av bostad

Poängen reserveras vid tecknande av avtal för bostaden (såsom förhandsavtal för bostadsrätter och köpekontrakt för äganderätter), och blir tillgängliga igen vid tecknande av upplåtelseavtal. Under tiden poängen är reserverade kan de inte användas för förtur till ytterligare en bostad. I de fall vi säljer direkt på upplåtelseavtal, görs ingen reservation av poängen.

Nya villkor gäller från 1 mars 2019.

Publicerad 2019-01-24

 

Nya villkor gäller från 2019-03-01

Från och med 2019-03-01 gäller nya villkor för Riksbyggen Förtur.

Ta del av de nya villkoren här.

Publicerad 2019-01-24

Årsavgiften för Riksbyggen Förtur

Årsavgiften aviseras en gång per år, per den dag och månad du anmälde dig till dess att du säger upp ditt medlemskap. Fakturan mejlas till den adress du har uppgett till oss. Det är 30 dagars förfallotid som villkor på fakturan. Tidigare medlemmar i Riksbyggen BoSpar aviseras om årsavgift i slutet av mars varje år. 

Nya villkor gäller från 26 november 2018

Medlemskap

Medlemmar i Riksbyggen Förtur får möjlighet att se och välja nyproducerade bostäder i bostadsrätt, äganderätt och hyrköp innan de finns tillgängliga för allmänheten.

Alla som har svenskt personnummer eller samordningsnummer samt en e-postadress kan bli medlemmar i Riksbyggen Förtur. Man blir medlem genom att registrera sig på www.riksbyggen.se/fortur och betala årsavgiften. Medlemskapet gäller från registreringsdagen förutsatt att årsavgiften betalas. Endast ett medlemskap kan innehas per person. 

Ge bort medlemskap

Man kan ge bort ett medlemskap till någon annan och bli betalningsansvarig för årsavgiften. Betalningsansvarig är mottagare av fakturan för den årliga medlemsavgiften åt den man valt att ge medlemskapet till. Den nya medlemmen får information till sin folkbokföringsadress om medlemskapet i Riksbyggen Förtur, samt information om hur man går tillväga om man inte vill ha medlemskapet. Se vidare om ångerrätt nedan. Betalningsansvaret kan övertas av medlemmen eller annan som vill betala årsavgiften.

Ångerrätt

När du registrerar dig som Förtursmedlem och ingår detta avtal första gången har du rätt att frånträda detsamma utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks.

Vill du utöva ångerrätten ska du till Riksbyggen skicka meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post).

För att kunna utöva din ångerrätt måste du sända in ett meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Poäng

Medlemmar i Riksbyggen Förtur (”Förtursmedlemmar”) samlar poäng. Första poäng erhålls söndagen i registreringsveckan. För varje vecka därefter tjänar man ytterligare minst en poäng så länge årsavgiften betalas. Utöver poäng per vecka kan man ibland tjäna ytterligare poäng genom att delta i olika aktiviteter såsom kundundersökningar. Vid uppsägning av medlemskapet förloras intjänade poäng. Se vidare under ”årsavgift” nedan.

Förtur till Riksbyggens bostadsrätter och äganderätter

Förtursmedlem får möjlighet att delta vid säljstarten för de bostadsprojekt som medlemmen anmält intresse till, förutsatt att årsavgiften har betalats. Alla frågor om respektive bostadsprojekt besvaras av ansvarig säljare. 

 1. Ansvarig säljare skickar information till dig innan säljstarten.
 2. I samband med säljstarten av ett bostadsprojekt får Förtursmedlem som gjort en intresseanmälan möjlighet att fylla i en valblankett. På valblanketten anges vilken/vilka lägenheter/hus medlemmen är intresserad av.
 3. Valblanketten måste vara Riksbyggen tillhanda senast angivet datum i valblanketten.
 4. Riksbyggen skapar sedan en projektspecifik kö med de Förtursmedlemmar som lämnat in en valblankett i tid.
 5. Den Förtursmedlem som har flest poäng får sitt bostadsval tillgodosett först, därefter den som har näst flest poäng och så vidare. Om Förtursmedlemmar har lika många poäng får den Förtursmedlem som har registrerat sig först välja först.
 6. Förtursmedlem som har fått sitt val tillgodosett måste senast angivet datum bekräfta intresse av att teckna förhandsavtal. Därefter skall tecknande av förhandsavtal utföras.
 7. Bostäder som inte tilldelats Förtursmedlemmar erbjuds sedan övriga intressenter.
 8. Poängen dras av vid tecknande av avtal för bostaden (såsom förhandsavtal, eller i de fall vi säljer direkt på upplåtelseavtal, för bostadsrätter och köpekontrakt för äganderätter).
 9. Om medlem inte fullföljer det avtalade köpet (enligt villkor för hävning av avtal) återförs poängen, förutsatt att man fortfarande är medlem i Riksbyggen Förtur.

Riksbyggen äger rätt att undanta en eller flera bostadsrätter eller äganderätter i ett projekt för eget ändamål, t ex visningslägenhet eller kommunalt tilldelade bostäder, vilken därmed inte tilldelas i förturskön.  

Förtur till Riksbyggens Hyrköp

Förtursmedlem som är mellan 18-35 år kan anmäla intresse att hyrköpa en lägenhet i de bostadsrättsföreningar där hyrköp erbjuds. Valet att hyrköpa en lägenhet görs vid säljstart med en separat kö för hyrköp (man kan inte delta i båda köerna). Fördelning av lägenheter sker enligt samma principer som för övriga bostäder (se punkterna 1-7 ovan). Vid tecknande av hyresavtal för hyrköpslägenhet använder Förtursmedlemmen sina poäng.

Om Förtursmedlemmen säger upp hyresavtalet utan att köpa bostadsrätten återförs använda poäng och läggs till de poäng som intjänats under hyresperioden. Detta förutsatt att Förtursmedlemmen förblivit Förtursmedlem under hela hyresperioden inklusive när hyreskontraktet upphör. Om Förtursmedlemmen köper bostadsrätten återförs inte poängen, utan ses som nyttjade i samband med köp av bostadsrätt.

Årsavgift

Medlemsavgiften aviseras årligen till den e-postadress som finns registrerad hos oss, per den dag medlemmen gick med i Riksbyggen Förtur. För medlemmar som tidigare var med i Riksbyggen BoSpar är årsförfallodagen den 31 mars varje år.  Om årsavgiften inte är betald på förfallodagen skickas en påminnelse postalt till den adress som finns registrerad. Om årsavgiften inte är betald inom 60 dagar efter årsförfallodagen avslutas medlemskapet och poängen är förverkade.

Uppsägning av medlemskap

Förtursmedlem som önskar avsluta sitt medlemskap meddelar Riksbyggen på någon av de kontaktvägar som anges nedan. Erlagd årsavgift återbetalas inte.  Vid utebliven betalning av årsavgiften avslutas medlemskapet 60 dagar efter årsförfallodagen och intjänade poäng förloras.

Överlåtelse av medlemskap

Medlemskap i Riksbyggen Förtur är personligt och poäng kan inte överlåtas, förutom i enlighet med vad som anges nedan.

Arv

Förturspoäng kan testamenteras enligt allmänna arvslagen. Om arvtagaren redan är medlem läggs poängen till dennes konto, förutsatt att årsavgiften är erlagd för den avlidnes konto. Om arvtagaren inte redan är medlem ska konto öppnas och årsavgift betalas. Poängen beräknas fram till dödsdagen.

Riksbyggens Integritetspolicy 

I Riksbyggens integritetspolicy redogör vi för hur och för vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt för vilka rättigheter du som registrerad har enligt

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) 

Läs integritetspolicyn här

Villkorsändring

Riksbyggen äger rätt att ändra villkoren för Riksbyggen Förtur. Villkorsändringen träder i kraft 30 dagar efter att Riksbyggen informerat dig om ändringen via de kontaktuppgifter du uppgett.

Kontaktuppgifter medlem

Förtursmedlem ansvarar för att hålla sina kontaktuppgifter aktuella och korrekta.

Kontaktuppgifter till Riksbyggen

Riksbyggen kan kontaktas på flera olika sätt.

E-postadress: fortur@riksbyggen
Organisationsnummer: 702001-7781
Tel.nr: 0771-860 860
Adress: Kungsbron 21, 106 118 Stockholm

Om du vill ha information bostadsprojekt ska du vända dig till ansvarig säljare. Se alla projekt på Riksbyggen.se/bostad

Villkoren gäller från 2018-11-26

Medlem och under 18 år? Nytt betalningssätt!

Från och med slutet av november 2018 hanterar vi betalning av årsavgift för Riksbyggen Förtur på ett nytt sätt. Hittills har vi anlitat Klarna för betalningsförmedling, men från och med slutet av november  skickar vi en faktura från Riksbyggen i stället. Då vi inte får fakturera medlemmar som är under 18 år, behöver vi få information om vem som betalar årsavgiften för medlemskapet i Riksbyggen Förtur så att vi kan uppdatera vårt medlemsregister med korrekta kontaktuppgifter.

Medlemsavgiften aviseras därefter årligen till den e-postadress som finns registrerad hos oss, per den dag medlemmen gick med i Riksbyggen Förtur. För medlemmar som tidigare var med i Riksbyggen BoSpar är årsförfallodagen i slutet av mars varje år.

Har du frågor? Skriv till fortur@riksbyggen.se.

 

Vanliga frågor och svar

Få svar i vårt kundforum

 

Din Förtur

Logga in och se dina poäng