Bostadsrätter i centrala Ystad

Ystad utvecklas och växer inifrån när centrala stadsdelar nu omvandlas från otidsenliga industriområden till moderna kvarter med bostäder och verksamheter för alla åldrar. En del i detta är Kvarteret Urmakaren som kommer att bli ett nytt, attraktivt bostadsområde bara ett stenkast från centrum. Här bor man i händelsernas mitt, nära Ystad Arena, Stadsbiblioteket, skolor och rekreationsområden och bara 10 minuters cykelväg från Saltsjöbadet.

I direkt anslutning till Ystad centrum planeras det nya bostadsområdet Urmakaren med cirka 450 bostäder, till största delen bestående av flerfamiljshus men även radhus. Söder om Herrestadsgatan kommer industriområdet att omvandlas till sex lugna, trivsamma bostadskvarter med gröna gårdar som flankeras av byggnader i varierande höjd.

Den lilla parken Surbrunnsplan kommer att bli en entré till området västerifrån, varifrån ett grönt gång- och cykelstråk leder vidare genom området österut mot Fridhemsgatan.
Området utformas som en stadsmässig kvartersstad, med tydliga huvudstråk. Bostadskvarteren är tänkta att utformas som halvöppna kvarter med privata gårdar omgivna av småskaliga gator och kvartersstråk.

Närmast centrum i väster, granne med parken, planeras två kvarter med bostadsrättshus avsedda för seniorer. Övrig bebyggelse planeras att bli bostadsrätter, hyreslägenheter och ett mindre antal radhus.

  •  Kontakta Henrik Persson, 040-109462, så får du mer information.

Preliminär tidplan

Seniorbostäder

Om du är över 55 år och intresserad av en seniorlägenhet har Bonum något för dig. Modernt och välplanerat med inbyggd trivsel och samvaro.

Vår seniorbostäder i Ystad