Solcellerna sänkte föreningens elnota med 200.000 kronor

Renovering av tak och balkonger, relining av stammar och nya solceller på sex fastigheter. BRF Högalid i Trelleborg har genomfört minst sagt omfattande renoveringar de senaste åren. Till sin hjälp har de haft Riksbyggens ombyggnadstjänst. 
– Det har varit en förutsättning för att få allt det här i mål, säger föreningens ordförande Björn Lindsjö. 

Brf Högalid.jpg

Få personer är nog lika insatta i sin bostadsrättsförening som Björn Lindsjö är. Ända sedan 1977 har han varit ordförande i BRF Högalid i Trelleborg. De senaste åren har varit särskilt händelserika för de sex huskropparna och de sammanlagt 153 lägenheterna.  
 
 – Vi har genomfört renoveringar för 65 miljoner kronor sedan 2017. En del av det har vi finansierat från vår kassa och andra delar har finansierats via lån, vilket var möjligt eftersom föreningen var väldigt lågt belånad tidigare, förklarar Björn Lindsjö. 
 
BRF Trelleborg anlitar Riksbyggen för både sin tekniska och ekonomiska förvaltning, och dessa renoveringar kom därför inte som en överraskning. De var i stället en del av den långsiktiga underhållsplanen, där styrelsen tillsammans med Riksbyggen sett över både renoveringsbehoven och de ekonomiska förutsättningarna.  

1,3 gigawattimmar solcellsel 

– Tack vare den långsiktiga planeringen har vi kunnat göra alla dessa investeringar utan att chockhöja avgifterna. Det senaste året höjde vi till exempel bara avgifterna med fem procent trots det högre ränteläget, och det är vi väldigt nöjda med. 

Ännu en anledning till de lindriga höjningarna ligger i installationen av solceller på föreningens tak. Sedan 2019 har de solcellerna producerat nästan 1,3 gigawattimmar el. Med tanke på elpriserna de senaste åren – inte minst i Skåne – har den egna elproduktionen gjort stor skillnad. 
 
 – Det första året efter installationen sänkte vi våra elräkningar med 200.000 kronor. Sedan dess har elpriserna stigit, så besparingen är troligen ännu större nu. Dessutom har vi sparat in klimatutsläpp motsvarande 498 ton koldioxid eller 14.000 planterade träd, säger Björn Lindsjö. 
 
 Att genomföra den här typen av omfattande renoveringar ställer stora krav på en styrelse. Därför tog BRF Högalid in hjälp i form av Riksbyggens ombyggnadstjänst. Den innebär att Riksbyggen hanterar hela processen, vilket gör att BRF Högalid har kunnat genomföra en rad förbättringar men bara behövt ha en enda kontakt för de olika åtgärderna. Därmed har styrelsen sluppit arbetet med att koordinera och samordna olika entreprenörer. 
 
 – Riksbyggen hjälper oss med alla underlag och rambeskrivningar, och det är de som upphandlar entreprenaden och sköter alla kontakter. Vi i styrelsen har träffat våra kontaktpersoner på Riksbyggen i och med regelbundna byggmöten för att gå igenom framstegen – men i övrigt hanterar de arbetet. 

Fast pris på hela projektet

När bostadsrättsföreningar anlitar Riksbyggen får de också ett fast pris på hela projektet, det kan alltså aldrig bli dyrare för föreningen än planerat. 

 

Skicka en intresseförfrågan

Vi hjälper dig från förfrågan till slutbesiktning av färdigställd anläggning.

Intresseförfrågan