Projektutveckling av hyresrätter

En ombyggnad är ofta en stor investering i tid och pengar. Vi hjälper dig hela vägen från planering till genomförande och uppföljning.

Riksbyggen projektutvecklar nyproducerade hyresrätter och fastighetsutvecklar befintliga hyresrättsbestånd. Genom vår byggherre- och utvecklingskompetens skapar vi värden åt dig som fastighetsägare och investerare på hyresrättsmarknaden.

Med Riksbyggen som samarbetspartner får du tillgång till kompetens inom projektutveckling, ombyggnad, fastighetsförvaltning och fastighetsägande. Du får tillgång till en större marknad med långsiktigt god avkastning utan att behöva bygga upp egen förvaltnings- och projektutvecklingskompetens. Riksbyggen hanterar de resurskrävande processerna så att du kan ha fokus på tillgångs- och portföljförvaltning.

Riksbyggens totalansvar omfattar även uthyrning, bolagsförvaltning samt fastighetsförvaltning och drift av fastigheterna. Tack vare vår förvaltningskompetens så kan vi utveckla projekt med god långsiktig prestanda. Som investerare får du möjlighet att aktivt påverka projektutvecklingen men begränsa risken genom fastprisavtal.

Riksbyggen

  • är väl etablerade i alla Sveriges tillväxtmarknader och söker aktivt byggbar mark
  • initierar och genomför nya projekt med hyresrätter
  • utvecklar befintliga hyresrättsbestånd i behov av upprustning
  • har kompetens för hela kedjan från projektutveckling och byggnation till förvaltning
  • erbjuder ett affärsupplägg med fast avtal och långsiktigt god avkastning