Ombyggnation av lokal och fasadrenovering

Hur gör man med gamla tegelfasader där det trängt in vatten? Och en gammal butikslokal som stått oanvänd en tid?

Om föreningen

Solbacken är en stor Riksbyggen-förening som ligger i Ale kommun utanför Kungälv och gränsande till Göteborg. Föreningen består av 19 fastigheter allt som allt och började byggas 1960. Hela fastigheten färdigställdes i etapper. Föreningen köper sedan start all sin fastighetsförvaltning från Riksbyggen och det var förvaltaren hos oss som uppmärksammade både ett ombyggnads- och ett renoveringsbehov i föreningen.

Ombyggnadsbehovet gällde några soprum som hade blivit över efter att föreningen hade ersatt dem med så kallade sopmolucker på gården. Även en gammal butikslokal som hade stått oanvänd en tid, ville föreningen använda på ett bättre sätt. Det fanns nämligen ett behov av nya fastighetsskötarlokaler och ett nytt styrelserum.

Renoveringen i fastigheten gällde gamla tegelfasader där det hade trängt in vatten. Frågan var hur föreningen skulle lösa denna lokalombyggnad och fasadrenovering på bästa sätt.

Utredning och åtgärdsförslag

Eftersom föreningen redan var kund hos Riksbyggen gick vi ut med ett förfrågningsunderlag under våren till ett antal entreprenörer. Både vad gällde ombyggnation av lokaler och renovering av fasader. Vi fick in fem anbud där föreningsstyrelsen sedan valde att gå vidare med Peab som entreprenör.

Vårt ombyggnadsavtal

Solbacken beslöt sig för att teckna ett ombyggnadsavtal med oss på Riksbyggen. Avtalet innebär en totalentreprenad där vi tar hand om renoveringsprojektet från start till mål. Det innebär en öppen och tydlig affär gentemot medlemmarna i och med att styrelsen får ett fast pris av oss. Riksbyggen står för hela den ekonomiska risken och att inga oförutsedda kostnader kan drabba föreningen.

Ett ombyggnadsavtal innebär också att Riksbyggen sköter alla kontakter med både kontrakterade entreprenörer och med de boende i husen. Styrelsen kan engagera sig precis hur mycket eller lite de vill, men de behöver inte känna att de måste göra det. De behöver inte heller bekymra sig om garantifrågor eftersom även det går via Riksbyggen när man har tecknat ett ombyggnadsavtal.

Renovering av lokaler

I och med de nya sopmoluckerna på gården hade plötsligt ett antal soprum blivit över i fastigheterna. Dessa låg i anslutning till de gamla fastighetsskötarlokalerna och den gamla styrelselokalen och kunde med några kreativa grepp förvandlas till attraktiva lägenheter – en trea och en tvåa. Eftersom de nya lägenheterna låg i markplan fick de också en liten uteplats var.

Den gamla nedgångna och lediga butikslokalen i fastigheten kunde istället göras om till en ny fräsch lokal med dusch till de två fastighetsskötarna på området. Butikslokalen var stor nog att räcka till även för ett nytt, fräscht mötesrum för styrelsen.

Fasadrenovering

Bostadsrättsföreningen Solbacken bestod av 19 fastigheter med gavlar i tegel, totalt 38 gavlar. Tegelfasaderna var till åren och vatten hade börjat tränga in i dem. Vilket väsentligt försämrar värmeisoleringsförmågan.  I förlängningen leder det till höjd energiförbrukning.

Att torka ut en våt tegelvägg kan spara upp emot 20 procent i värmekostnader, så det fanns goda ekonomiska skäl att genomföra fasadrenoveringen.

Föreningen hade redan klätt husets fram- och baksida i plåt när de höll på med sin fönsterrenovering. När de skulle åtgärda gavlarna beslutade de sig för att istället klä dem med så kallade Steniskivor, ett praktiskt taget underhållsfritt fasadmaterial. Som dessutom bröt av fint mot plåtsidorna.

Fyll i formuläret för mer information om renovering och ombyggnad

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas