Lyckad installation av laddstolpar – en investering för framtiden

Brf Topeliusparken började med att genomföra en enkät bland de boende för att se hur stort intresset var för laddstolpar. Intresset fanns där och då startade planeringen och upphandlingen.


Brf Topeliusparken är en bostadsrättsförening som består av 60 lägenheter, belägen i Nyby, Gamla Uppsala. Lägenheterna är fördelade på tre hus med 45 parkeringsplatser på utsidan och 18 i carports.

När vi ringer ordförande Matz Källman så har de två laddstolparna med fyra uttag, precis installerats och han är hittills väldigt nöjd med hur upphandling och installationen gått till. Laddstolparna är från Ctek och upphandlingen har Riksbyggen som förvaltare hjälp till med, vilket Matz tycker har varit tryggt och enkelt. Riksbyggen har även hjälpt föreningen med en ansökan till Naturvårdsverket för att få bidrag* till laddstolparna.

Vad kostade laddstolparna?

De två laddstolparna med fyra uttag och installationen av dessa, har totalt kostat 120 000 kr.

15 000 kr/ladduttag har föreningen fått i bidrag så den totala kostnaden blev cirka 60 000 kr. På de parkeringsplatser det finns möjlighet att ladda sitt fordon så har föreningen höjt hyran från 200 kr/månad till 400 kr/månad och den som hyr platsen betalar för den faktiska elkostnaden, vilket samfaktureras på hyresavin.

Matz berättar att man initialt startade arbetet med installation av laddstolparna med att genomföra en enkät bland medlemmarna, då fick de en bild av hur stort intresset var. Han är också övertygad om att ju fler yngre medlemmar som flyttar in desto större kommer intresset för möjlighet att ladda sitt fordon att bli.

Flera åtgärder i föreningen

Brf Topeliusparken har förutom laddstolpar installerat bergvärme och solceller på carportens tak. De är dessutom med i ett pilotprojekt tillsammans med Riksbyggen där man vill testa att få ut fastighetsnätverket till både solcellerna och elbilsladdarna utan att behöva använda ett mobilt bredband.

Riksbyggen installerade två accesspunkter med riktade antenner och de kopplades in i Fastighetsuppkopplingens router och sedan i en switch i carporten som i sin tur förser bägge installationerna med internet utan att behöva ha separata mobila nätverk. En säkrare uppkoppling till en lägre kostnad.

Riksbyggen ser nu över möjligheten att använda sig av denna lösning för uppkoppling i andra fastigheter.

Teknisk fakta

  • Installation av två dubbelladdare (3fas 16A) för totalt fyra platser, en Lastbalanseringsenhet, en switch samt två stycken antenner.
  • Elbilsladdarna installerades på befintlig kabel för motorvärmare, Lastbalanseringen känner av när motorvärmarna börjar gå upp i hög förbrukning och om det behövs låter elbilsladdarna gå ner i effekt för att inte gruppsäkringen ska gå. Då lastbalanseringen kan fördela hur mycket som får dra samtidigt kommer fler elbilsladdare kunna installeras på samma installation.
  • Då kulvert var igengjuten gick det ej att sätta lastbalanseringen vid elcentralen eller att dra ut nätverk från fastighetsuppkopplingen.
  • Lastbalanseringen installerades därför där kabeln kom fram till carport innan motorvärmarna för att kunna känna av all belastning.
  • Då vi ville få ut fastighetsnätverket till både solcellerna på carporten samt elbilsladdarna, installerades två Accesspunkter med riktade antenner dessa kopplades in i Fastighetsuppkopplingens router och sedan i en switch i carporten som förser bägge installationerna med internet utan att behöva ha separata mobila nätverk.

Se fler projekt inom Ombyggnad som vi har gjort