Smart och innovativ teknik hjälper bostadsrättsföreningen tilläggsisolera fasader

Bostadsrättsföreningen Brf Kungsberget i Linköping tar hjälp av smart och innovativ teknik när de tilläggsisolerar fasader, byter fönster och ventilation. Samtidigt som de lyckats bevara husens karaktär.


“Åtgärderna kommer att ge påtagliga energibesparingar. Vi räknar med en energibesparing på mer än 50 procent per år.”

Sparar energi och bevarar husens utseende

– Åtgärderna kommer att ge påtagliga energibesparingar. Vi räknar med en energibesparing på mer än 50 procent per år. Dessutom kommer inomhusklimatet att bli betydligt bättre, säger Pierre Berglund, teknisk förvaltare på Riksbyggen.

Brf Kungsberget har 98 lägenheter och fyra lokaler fördelade i åtta hus och ligger  i stadsdelen Tannerfors i centrala Linköping. Husen, som är från mitten av 1940-talet, har pekats ut som byggnader av stort kulturhistoriskt värde av Linköpings kommun.

– Det innebär ganska strikta begränsningar i att förändra byggnadernas karaktär och utseende, berättar Pierre Berglund.

Projektet omfattar bland annat tilläggsisolering och ny putsfasad, nya entrépartier och entrétak, nya fönster och fönsterpartier i butiker och nya balkongfronter. Den gamla frånluftsventilationen byts till en ny FTX-ventilation. FTX står för frånluft- tilluft-värmeåtervinning.

– Styrelsen hade en dialog kring underhållsplanen med Riksbyggen och vi visste att det sedan en lång tid funnits ett underliggande behov av åtgärder för både fasad och ventilation. Och eftersom fönstren varit en del av hur till- och frånluft varit konstruerad sedan tidigare så var även de med i bilden, säger Jessica Kling, ledamot i styrelsen.

Installationerna utförs på utsidan av husen

Metoden som används i Brf Kungsberget innebär att alla installationer utförs på byggnadens utsida. Nya fönster monteras på distansjärn utanför de gamla. Den gamla fasaden tilläggsisoleras sedan med 180 mm isolering där de nya tilluftskanalerna dras.

Ny fasad monteras och de gamla fönstren plockas bort inifrån. Befintliga frånluftskanaler kopplas sedan samman med tilluftskanalerna i ett FTX-aggregat på vinden eller taket.

– En stor fördel med metoden är att det mesta av arbetet sker utanför lägenheterna vilket innebär små störningar för dom boende, säger Pierre Berglund. I en del fall, som för Brf Kungsberget, så förlängs takfot och språng för att bevara byggnadernas karaktär och utseende.

Nära samarbete mellan bostadsrättsföreningen och Riksbyggen

Styrelsen gjorde ett gediget förarbete innan de beslutade hur projektet skulle genomföras.

– Idén med den här metoden kom från första början från Riksbyggen och vi har under hela processen jobbat tätt med Riksbyggen. Vi är ju själva inga experter, säger Jessica Kling.

Brf Kungsberget tecknade ett så kallat Riksbyggen Ombyggnadsavtal för genomförande av projektet.

– När projektet är i gång går nästan all kommunikation direkt mellan Riksbyggen och entreprenören, vilket underlättar väldigt mycket för oss i styrelsen. En viktig del för oss är inte bara den rent ekonomiska utan även att få en förbättrad inomhusmiljön har varit avgörande, säger Jessica Kling.