Nära samarbeten med gruvdriften bakom lyckade bostadsprojekt i Kiruna

Kiruna har inte haft någon byggnation av bostadsrätter i närtid. Men i samband med stadsomvandlingen – där stora delar av staden flyttas och cirka 3000 bostäder ska rivas – byggs helt nya bostadsområden upp. Vad finns det för utmaningar med att flytta en hel stad, och bygga nytt för en ovan marknad?

I Kiruna pågår just nu det som kallas för ”historiens största stadsomvandling”, där stadskärnan ska flyttas ett par kilometer österut och byggas upp igen på ny mark. Anledning är gruvdriften och den gigantiska järnmalmskropp som bryts på mer än tusen meters djup i LKABs gruva. 2004 meddelade LKAB att malmbilden på djupet visade att fortsatt gruvbrytning skulle påverka staden.

I samband med stadsomvandlingen måste 6000 personer i stadskärnan flytta från sina bostäder, vilket motsvarar 33 procent av Kirunas centrala befolkning, enligt siffror från Kiruna kommun. En del av de bostäder som behöver rivas är bostadsrätter – ungefär 950 stycken som ska avvecklas fram till 2035 enligt uppgifter från LKAB. Den stora frågan för många av de boende i Kiruna är inte att de om några år får bege sig till ett nytt centrum för sina ärenden, utan var de ska bo.

– Det är väldigt många människor som påverkas, som vet att de kommer att behöva flytta ganska snart men inte var de ska ta vägen, säger Lars Lundgren, marknadsområdeschef på Riksbyggen.

Riksbyggen är en av de aktörer som har valt att satsa i Kiruna, och som vill satsa långsiktigt. De var också först ut med att etablera nya bostadsrätter i kommunen. Tillsammans med LKAB har de tagit fram en avsiktsförklaring som i korta drag innebär att LKAB säljer mark till Riksbyggen som bygger bostadsrätter på marken. Det är första gången i närtid som det byggs nya bostadsrätter i Kiruna. En första etapp, i Loussavaara, är klar för inflyttning i vinter och ytterligare etapper planeras. Enligt avsiktsförklaringen ska 250 bostadsrätter byggas i Malmfälten över tid.

– Vi har ett antal bostadsrättsföreningar som kommer att påverkas av gruvbrytningen och där ville vi självklart hjälpa till. Men vi ville inte vara bygga en brf och sedan är vi klara, utan vi vill göra något långsiktigt som visar att vi tror på Kiruna och att vi vill vara kvar där länge, säger Lars Lundgren.

Med variation på bostäder och nya möjligheter 

Alla som bor i en bostadsrätt som ska rivas får en ersättning per kvadratmeter från LKAB. De väljer sedan själva om de vill köpa en ny bostadsrätt eller en annan typ av bostad.

– Det är viktigt för oss att skapa flyttspiraler. Vi tror inte att 100 procent av de vi köper bostadsrätter av väljer att köpa en ny bostadsrätt. Någon kanske vill köper en villa, medan andra väljer en hyresrätt – beroende på var man befinner sig i livet. Vi jobbar på bred front med att skapa ett brett utbud, säger Mikael Westerlund, stabschef för stadsomvandlingen på LKAB.

Men intresset för de nya bostadsrätterna har hittills varit stort.
– Vi känner oss trygga med att Riksbyggen är en professionell och bra aktör. Vi har sökt dialog med flera nationella aktörer och är väldigt glad över att kunna knyta den här kontakten med Riksbyggen, som var en av de första som hörde av sig och ville vara med på den här arenan. Vi är i grund och botten ett gruvbolag, så det är bra att vi får in externa aktörer med stor erfarenhet av bostadsbyggande och i det här fallet Riksbyggen med sin kunskap om bostadsrättsprojekt, säger Mikael Westerlund.

Läs mer om våra projekt i Kiruna