Bygga balkong i bostadsrättsförening

Det har blivit lättare att få tillstånd att sätta upp balkonger, vilket ökat intresset för att bygga balkonger. Balkonger ökar inte bara trivseln för de boende, utan är också en bra investering.

En bra balkong ökar både trivseln och värdet på lägenheterna. Vi ger er ett fast pris och fem års garanti

Offertförfrågan

Bygga balkonger är en investering

Att få en balkong till sin lägenhet är något de allra flesta vill ha. Om det går. En balkong ökar inte bara värdet på lägenheterna, utan också trivseln för de boende i föreningen. En balkong blir som att få tillgång till ett rum till. 

Nya balkonger ökar inte bara livskvaliteten väsentligt för de boende i föreningen genom att de får tillgång till ett uterum. Dessutom brukar det öka trivseln rent generellt genom att innergårdarna blir mer levande med människor ute på sina balkonger.

Sist men inte minst ger balkonger ett högre värde på lägenheterna (som oftast överstiger själva balkonginvesteringen).

Andra åtgärder som är bra att göra samtidigt

Det finns många fördelar med att bygga en balkong till sin lägenhet, men det är också en stor investering och ett arbete som ska utföras. Av den anledningen är det bra att se över om andra åtgärder ska göras på huset och ifall balkongen kan byggas i samband med dessa. Nya balkonger sätter man gärna upp i samband med en fasadrenovering eller tilläggsisolering, då byggnadsställningar ändå måste upp.

Det är då också ett bra tillfälle att göra eventuella plåtslagningsjobb på taket eller stuprören. Men självklart kan balkonger sättas upp utan fasadrenovering.

Fyll i formuläret, så kontaktar vi dig!