Jämställdhet i bostadsprojekt ger fler kvinnliga ledare

Miljontals människor bor under presenningar och plåt i Manillas slum. Särskilt utsatta är kvinnorna. Genom Riksbyggens stöd till biståndsorganisationen We Effect kan kvinnor ta steget från fattigdom och slum till en trygg bostad och ett säkrare liv.


I Filippinernas huvudstad Manilla brer stora slumområden ut sig runt den segregerade staden. Miljoner människor lever under utsatta förhållanden och riskerar dagligen att gå hungriga, utan inkomst eller att få sina mänskliga rättigheter kränkta. Pandemin har också gjort en svår situation värre.  Med bostadsbrist, bristfälliga skyddsnät och ekonomisk ojämlikhet finns det sällan några enkla vägar ut ur fattigdom. Men det finns lösningar. 

Genom att organisera sig i kooperativ och bostadsföreningar tar människor kraft av varandra för att hitta finansiering och platser att bygga trygga hem för sina familjer. En av dem är Mary Ann T. Quintal, 47 år, fyrbarnsmamma och mormor. Det är hennes förtjänst att flera hundra familjer lämnat otryggheten i slumområdena i Manilla bakom sig.  

Som ordförande för bostadskooperativet Correnai  Housing  Cooperative som We Effect stödjer har hon lyckats få de lokala myndigheterna att bygga ett helt kvarter för annars medellösa och utsatta kvinnor, barn och män.   
- Det tog sex år och nu är vi framme vid målet. Vi har ett hem. Vi har tvivlat men blev starka tillsammans, säger Mary Ann.    

Behöver skapa trygga bostäder

Förr levde många av medlemmarna i otrygghet dygnets alla timmar. Rädda för att bli vräkta, för polisens razzior samt att bli utsatta för våld, övergrepp, bränder, sjukdomar och brott. Nu stänger de grinden till sitt bostadsområde på kvällen, läser läxor med barnen i en lampas sken, äter middag tillsammans i ett riktigt kök, borstar tänderna på sina barn under rinnande vatten. Sover lugnt.   
- Här är vi säkra. Vi har anställt en vakt och har en stålgrind. Och så tar vi hand om varandra i området, ser till att ingen kvinna eller barn far illa.   

Riksbyggen stödjer sedan flera år We Effect och ett antal bostadsprojekt i Manilla. Stödet går till att skapa trygga bostäder i Manilla men även stormsäkrade hus på öar som regelbundet drabbas av tyfoner.  I synnerhet riktar We Effect sina insatser mot att stärka flickor och kvinnors situation, det är avgörande för att bekämpa fattigdomen. 

We Effect Patricia Anne och Clarkson Zach_EPI Herobild 1920x1080.jpg

Fler kvinnliga ledare 

I de kooperativ som We Effect stödjer på Filippinerna är idag 65 procent kvinnor på ledande positioner, det är en dubblering från 2014. Nu har 865 kvinnor olika ledande positioner inom kooperativ och partnerorganisationer som We Effect stödjer i landet.  

Kooperativen och föreningarna är en hävstång för att stärka kvinnor rättigheter. I We Effects biståndsprogram finns allt från satsningar på kvinnliga ledare och utbildningar i jämställdhet för alla medlemmar, till att förespråka husdesign som skapar bättre förutsättningar för kvinnor och flickor. 

Tryggare och säkrare liv

Trots pandemi och dåliga förutsättningar ser livet ljust ut för många i Manillas slum. Liksom Mary Ann har de tack vare finansiering från Riksbyggen en egen bostad inom räckhåll. Och med den ett tryggare och säkrare liv. Genom Riksbyggens stöd kan fler människor få samma möjligheter som Mary Ann och hennes familj fått. 

Vill du ge en gåva till We Effect? Swisha till 123 449 48 03 eller gå in på och läs mer på We Effects hemsida