De mest utsatta hårt drabbade i pandemins spår

Coronakrisen drabbar redan utsatta människor både i Sverige men också i Filippinerna där Riksbyggen stöttar We Effects arbete. Riksbyggen gav drygt 2 miljoner kronor till We Effect 2020 – pengar som i krisens spår blir till trygghet, gemenskap och en framtid för människorna i projektet "Från slum till säkerhet" i Manilla på Filippinerna.

Foto: Pedro Baclagon

Att ha en egen bostad är alltid en förutsättning för att kunna hävda andra rättigheter. En bostad innebär att ha en dörr att låsa om sig, en plats där man kan sköta sin hygien med rinnande vatten, tvätta kläder, laga mat och göra läxor vid ett bord i lugn och ro. Men också ett skydd mot utsatthet och våld.

Det omedelbara hotet är viruset som riskerar att döda många miljoner. Men i kölvattnet drabbas världen av en rad andra hot. Hunger till följd av bristen på mat är exempelvis akut på många ställen.

Även på andra nivåer har vi varit tvungna att anpassa oss. Runt om i världen har We Effects samarbetsorganisationer fått tänka om och tänka nytt för att svara på den förändrade verklighet som följt i coronapandemins spår. Det handlar exempelvis om nya digitala arbetsformer för informationsarbete och snabba insatser för att möta de akuta humanitära behov som uppstått.

I Filippinerna har man haft lockdown med instruktionen att folk ska stanna hemma för att skydda sig. Men i ett land där det finns 70 miljoner människor som bor i trånga bostäder och nära 4,5 miljoner människor är hemlösa blir det en omöjlig uppgift.

Människorna i de samhällen där We Effect och deras partnerorganisationer arbetar saknar tillgång till hälso- och sjukvård, sanitet, skyddsutrustning och framför allt ett boende som kan skydda dem från pandemin. Människor som bor i slumområden är mycket mer mottagliga för att drabbas av viruset. Det är svårt att utöva social distansering i tätbefolkade informella bosättningar och trånga hem.

Under pandemin har jongleringen av arbets- och hushållsansvar (som nu dessutom också innebär att ta över ansvaret för barnens skolgång) blivit en extra börda för kvinnorna. Det har resulterat i att kvinnor inte kunnat tjäna lika mycket pengar som vanligt vilket ökar deras sårbarhet för våld i hemmet. De genomförda karantänåtgärderna har fångat filippinska kvinnor och barn med kränkande partners och familjemedlemmar i sina hem. Nedstängningen har också lett till minskad tillgång till mentala, sexuella och reproduktiva hälsotjänster för kvinnor.

I många av de länder där kraftfulla åtgärder införts för att stoppa smittspridningen, som i Filippinerna, har civilsamhällets verksamhet därför stannat upp och aktiviteter har skjutits på framtiden. Men många organisationer är innovativa och visar på nya vägar att arbeta för att nå och stötta de mest utsatta. Det här är gräsrotsorganisationer som arbetar nära sina medlemmar, och därför kan svara snabbt på krisen.

Sammantaget har restriktionerna i pandemins spår lett till att ett eget hem är mer värdefullt än någonsin. Att kunna skydda sig och de sina är A och O. Och att kunna sätta mat på bordet i det egna hemmet har blivit en angelägenhet för hela samhället.

Genom att stödja We Effects arbete är Riksbyggen med och hjälper till och bidrar till allas rätt till ett eget hem.

Foto: Marcus Lundstedt

Vill du ge en gåva till We Effect? Swisha till 123 449 48 03 eller gå in på och läs mer på We Effects hemsida