Riksbyggen deltar i hållbarhetsprojekt – dubbel delning av trädgårdsverktyg i Västervik 2024-06-13, kl 07:00

Riksbyggen deltar i hållbarhetsprojekt – dubbel delning av trädgårdsverktyg i Västervik

Som en del av Riksbyggen hållbarhetsarbete deltar företaget i ett utvecklingsprojekt där boende och förvaltare delar på utsläppsfria arbetsredskap via en gemensam trädgårdsbox. Samtliga verktyg är eldrivna och i kombination med att flera personer delar på dem bidrar det till ett mindre miljöavtryck. Nu testar bostadsrättsföreningar i Västervik att vara en del av projektet.

Riksbyggen deltar i utvecklingsprojektet "Utsläppsfria arbetsredskap som tjänst för delning mellan förvaltare och boende – uppskalning" Konceptet med delade trädgårdsverktyg är testat i ett tidigare projekt med goda resultat. Syftet nu är att skala upp initiativet och att hitta en hållbar affärsmodell. Målet är att minska resurs- och energianvändning genom att dela eldrivna trädgårdsverktyg via en trädgårdsbox. Förvaltare använder verktygen dagtid, medan boende använder dem kvällar och helger, vilket minskar miljöavtrycket och främjar resurseffektivitet.

Ökat intresse för delning med grannar
Riksbyggens årliga Hållbarhetsbarometer tar tempen på hållbarhetsfrågor bland bostadsrättsinnehavare runt om i landet. Undersökningen visar att intresset för att dela och hyra saker med sina grannar har ökat från 36 procent (2021) till 50 procent (2023).

- Vi behöver öka takten i hållbarhetsarbetsarbetet och bli bättre på att nyttja det vi redan har. När det dessutom finns ett ökande intresse för delning bland de boende i de bostadsrättsföreningar Riksbyggen förvaltar känns det extra spännande att i detta utvecklingsprojekt testa hur vi kan dela verktyg, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Pilotprojekt för bostadsrättsföreningar i Västervik
I utvecklingsprojekt får boende i tre bostadsrättsföreningar i Västervik möjlighet att använda professionella trädgårdsprodukter såsom gräsklippare, häcksaxar och lövblåsare från Husqvarna. Projektet finansieras av Energimyndigheten och projektdeltagare är utöver Riksbyggen även Husqvarna, Hyresgästföreningen, MKB, Uppsala universitet och Sustainable Innovation.

- För oss lokalt var det en självklarhet att vara med i detta utvecklingsprojekt tillsammans med våra bostadsrättsföreningar. Vår strävan att skapa en fossilfri och ”tyst” utemiljö blir ännu tydligare om våra bostadsrättsföreningar och boende får samma möjligheter till bra utrustning, säger Tobias Nordström, marknadsområdeschef för Riksbyggen förvaltning i Öst.

Riksbyggen har en framträdande roll inom nybyggnation av bostäder och fastighetsförvaltning. Över en halv miljon människor bor i bostäder som Riksbyggen förvaltar och för flera av dessa sköter Riksbyggen föreningarnas gårdar och grönområden.

Mer om Riksbyggens hållbarhetsarbete
Mer om dubbel delning och uppföljningsprojektet

För mer information:
Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen johanna.bjurskog@riksbyggen.se

Bilder