Ramavtal klart för Riksbyggens övertag av 2 000 hyresbostäder från Unobo 2024-04-30, kl 08:00

Ramavtal klart för Riksbyggens övertag av 2 000 hyresbostäder från Unobo

Riksbyggen och Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, SBB, har sedan 2021 samägt fastighetsbolaget Unobo AB med ägarandelarna Riksbyggen 30 procent och SBB 70 procent. Nu säljer Riksbyggen sin del av bolaget till SBB och får i utbyte cirka 30 procent av fastighetsbeståndet i bolaget vilket motsvarar 2 000 hyresbostäder i 58 fastigheter.

- När detta är klart kommer Riksbyggen att ha en roll som fastighetsägare och hyresvärd med fokus på långsiktighet och hållbarhet. De hyresgäster som bor i de fastigheter som övergår från Unobo till Riksbyggen kommer inte att påverkas av förändringen. Vi fortsätter att förvalta och ta hand om fastigheterna precis som tidigare, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

    Hyresfastigheterna som Riksbyggen tar över ligger till största delen i Jönköping och Östersund. Därutöver finns fastigheter också i Kalmar, Lund, Nyköping, Haninge och Västerås. Riksbyggen fortsätter att förvalta hela Unobos nuvarande fastighetsbestånd till utgången av 2024 då nu gällande avtal om fastighetsförvaltning löper ut.

    Gemensamt beslut
    Riksbyggen bildade fastighetsbolaget Unobo vid årsskiftet 2020/2021. I samband med det fördes alla Riksbyggens hyresfastigheter över till bolaget. Under 2021 gick SBB in som huvudägare i Unobo med en andel på 70 procent och Riksbyggen kvarstod som ägare av resterande 30 procent. SBB har lagt om sin strategi, vars påverkan på Unobo diskuterats med Riksbyggen. Beslutet att Riksbyggen lämnar ägarskapet i Unobo har fattats gemensamt och i samförstånd med SBB. Den kommande affären gör att SBB nu blir ensam ägare av Unobo och att Riksbyggen tillförs ett fastighetsbestånd med cirka 2000 hyreslägenheter.

    Bilder