Inför 8 mars: Riksbyggen tipsar hur föreningar kan öka jämställdhet och mångfald i styrelserna 2024-03-05, kl 07:00

Inför 8 mars: Riksbyggen tipsar hur föreningar kan öka jämställdhet och mångfald i styrelserna

På det kooperativa företaget Riksbyggen är 47 procent av cheferna kvinnor, 55 procent av ledningsgruppen består av kvinnor och i styrelsen är de representerade med 44 procent. Bland över 200 000 bostadsrätter runt om i landet som Riksbyggens förvaltar är 47 procent i dessa föreningars styrelser kvinnor. Inför 8 mars, internationella kvinnodagen, tipsar Riksbyggen om hur bostadsrättsföreningar kan öka jämställdheten och mångfalden i styrelsen.

- På Riksbyggen arbetar vi systematiskt med jämställdhet och mångfald. Sedan 2008 har vi mer än fördubblat andelen kvinnliga chefer. Idag är 47 procent av cheferna kvinnor. Målet är att vara helt jämställda, 50 procent, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

Förutom att jobba med jämställdhet internt inom Riksbyggen vill Riksbyggen också bidra till att öka jämställdheten och mångfalden i bostadsrättsföreningars styrelser. En styrelse som består av människor med olika kön, åldrar och erfarenheter kan leda till en mer rättvis och inkluderande förening.

- Styrelsens sammansättning bör spegla de boende i föreningen. Det är viktigt både för att de boende ska känna igen sig i de som representerar dem, men också för att styrelsen ska ta med alla medlemmars perspektiv när beslut ska fattas. Därför vill vi tipsa bostadsrättsföreningar hur de kan jobba systematiskt med ökad jämställdhet och mångfald, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Så kan föreningarna öka jämställdhet och mångfald i styrelsen

  1. Sammansättningen i styrelsen – Gör en enkel analys och se över sammansättningen i er styrelse. Hur ser det ut när det gäller kön, ålder och erfarenhet bland ledamöterna? Finns det en variation eller är det någon grupp som är överrepresenterad eller som saknas?
  2. Informera valberedningen – Berätta för valberedningen hur jämställdheten och mångfalden ser ut i styrelsen idag och att ni vill se en större bredd i föreningens styrelse. Förklara varför mångfald och jämställdhet är viktigt.
  3. Öka möjligheten att kandidera till styrelsen – Att välja tid och format för möten kan påverka möjligheten för fler att delta i styrelsearbetet. Utforska vad som passar bäst för er förening för att locka en bredare grupp av människor. Erbjud nya eller ovana styrelsemedlemmar en introduktionsutbildning i styrelsearbete.
  4. Ta hänsyn till olika perspektiv vid beslutsfattning – För att ta hänsyn till olika perspektiv när beslut ska fattas kan styrelsen aktivt söka upp medlemmar med olika ålder, kön, bakgrund och erfarenheter för att få deras perspektiv.
  5. Utbilda styrelsen och valberedning Både mångfald och jämställdhet är perspektiv som lyfts i många av Riksbyggens utbildningar. Det finns både kortare e-utbildningar och lärarledda utbildningar.

För mer information:
Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen johanna.bjurskog@riksbyggen.se eller 08 - 698 41 62.

Bilder