Riksbyggen vinner markförvärv i Hyllie i Malmö 2024-03-04, kl 10:00

Riksbyggen vinner markförvärv i Hyllie i Malmö

Tillsammans med åtta andra aktörer har Riksbyggen vunnit markförvärv i Hyllie i Malmö. Hyllie är ett av Malmös största utbyggnadsområden med stort klimatfokus. Riksbyggen planerar nu för sitt femte bostadsprojekt i området.

I en marknadsanvisningstävling från kommunen för området i Hyllie, som är Citylab-certiferat sedan december 2023, efterfrågades förslag på bebyggelse med stort fokus på mindre koldioxidutsläpp än vid traditionellt byggande och god gestaltning.

- Det känns otroligt bra att få denna markanvisning och fortsätta bygga bostäder i Hyllie. Riksbyggen har sedan tidigare byggt fyra projekt i området - tre bostadsrättsföreningar och ett hyresrättsprojekt. Denna femte etapp gör vi tillsammans med Kanozi Arkitekter, säger Camilla Lundström sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad i Malmö.

Hållbarhet i fokus genom hela projektets livscykel
Riksbyggen är en av de nio aktörer som presenterat förslag som motsvarar kommunens krav och har vunnit markförvärv. För att möta kommunens krav på maximalt koldioxidutsläpp har byggaktörerna fått ta fram förslag, som visar på ett minskat koldioxidutsläpp med minst 25 procent jämfört med traditionellt byggande, som ska följas upp under hela projektets livstid.

- Det känns otroligt bra att tillsammans med kommunen och andra aktörer få vara med och utveckla Hyllie till ett område som byggs hållbart för Citylabcertifiering. Vill vi skapa förutsättningar för de som flyttar till Hyllie att ta över stafettpinnen och kunna bo och leva på ett hållbart sätt, säger Emil Nilsson, projektchef på Riksbyggen Bostad i Malmö.

Området Hyllie binder ihop Södra Malmö med den skånska slätten och ligger på pendlingsavstånd till Köpenhamn. Stadsdelen omfattar fyra bostadskvarter, två kon­torsbyggrätter, en förskola, en mobilitets- och parkeringsanläggning och allmänna gator samt ett nytt torg.

Mer om Citylab

Mer om Hyllie

För mer information:
Camilla Lundström sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad i Malmö, 040 - 10 94 57 camilla.lundstrom@riksbyggen.se
Emil Nilsson, projektchef på Riksbyggen Bostad i Malmö, 040 - 10 94 65 emil.nilsson@riksbyggen.se

Bilder