Riksbyggen vill att regeringen ser över reglerna för farligt avfall 2024-02-29, kl 10:15

Riksbyggen vill att regeringen ser över reglerna för farligt avfall

Riksbyggen har tillsammans med andra aktörer i bostadsbranschen uppmärksammat regeringen på att reglerna för farligt avfall behöver ses över.

- Det är viktigt att farligt avfall hanteras på ett korrekt sätt. Därför vill Riksbyggen att regeringen ger Naturvårdsverket i uppdrag för att förtydliga och förenkla regelverket, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.

De delar som behöver ses över är bland annat:

  • förenkla antecknings- och rapporteringsskyldigheten – idag måste varje transport antecknas och rapporteras in till Naturvårdsverket av respektive aktör.
  • förtydliga vad som avses med en kort sträcka på ett rimligt sätt – idag saknas definition i lag och den vägledning som ges är snäv.

- Förslagen vi lyfter fram handlar både om att det ska bli tydligt vad som gäller för oss som vill göra rätt att göra det, men också att lägga administrationen på en rimlig nivå. Här finns inspiration att hämta från exempelvis Finland där en smidig digital hantering används, säger Johanna Bjurskog.

Frågan har lyfts både i ett direkt brev till regeringen och i en debattartikel som går att läsa här: Farligt krångel för farligt avfall - Altinget: Bo och Bygg

Bilder