Överkalix kommun och Riksbyggen samarbetar för ett nytt särskilt boende med hållbarhet i fokus 2024-02-06, kl 07:00

Överkalix kommun och Riksbyggen samarbetar för ett nytt särskilt boende med hållbarhet i fokus

Överkalix kommun och Riksbyggen har startat ett samarbete för att utreda förutsättningarna för att uppföra ett särskilt boende (SÄBO) med 70 platser i Överkalix. Tillsammans tar vi fram alla förutsättningar för att skapa ett SÄBO med hållbarhet i fokus som motsvarar behoven för ett gott och värdigt liv för de boende, god arbetsmiljö för vård- och omsorgspersonalen samt ett kostnadseffektivt alternativ för kommunen. I april kommer fråga om bildande av en kooperativ hyresgästförening att tas upp för beslut i kommunfullmäktige i Överkalix.

Överkalix har sökt en samarbetspartner för att förverkliga sina planer på ett nytt särskilt boende som en del av kommunens äldreomsorgsplan. För kommunens ledande politiker och tjänstepersoner är det viktigt att boendet präglas av en tydlig hållbarhetsinriktning. Utöver satsningarna på ett SÄBO enligt Miljöbyggnad 4.0 kommer boendet även ha social hållbarhet i fokus.

Resultatet kommer att presenteras för, och hanteras av, kommunfullmäktige i april. Om det blir ett beslut att gå vidare med förslaget bildas en kooperativ hyresrättsförening som förverkligar kommunens önskemål.

- Detta är jätteviktigt för vår attraktivitet som kommun att vi kan erbjuda ett gott liv i alla skeenden i livet. En annan fördel att Överkalix kommun som arbetsgivare kommer att kunna erbjuda en bra och modern arbetsplats för vår personal, säger Niclas Hökfors kommunalråd i Överkalix kommun.

Kooperativa hyresrättsmodellen Vivum
Vivum-boenden med den kooperativa hyresrättsmodellen som bas är utvecklad av Riksbyggen under en lång tid i nära samarbete med kommuner över hela Sverige. Idag finns kooperativa hyresrättsföreningar enligt Riksbyggens modell i 34 kommuner.

Formen kooperativ hyresrättsförening fungerar lika bra för trygghetsboende, som för särskilt boende eller LSS-boende. I den kooperativa hyresrätten kan de boende påverka beslut, precis som i en bostadsrättsförening.

- Den här modellen ger många kommuner möjligheten att säkra äldres boendeförsörjning. Beslutsprocessen är effektiv och investeringarna i föreningens fastigheter finansieras externt, I Riksbyggens koncept Vivum har vi samlat erfarenhet och kunskap som tillsammans med tekniska- och forskningsbaserade satsningar gör att vi kan bygga framtidens boende för äldre, säger Yvonne Westerlund, konceptägare för Vivum på Riksbyggen.

    Överkalix kommun och Riksbyggen bildar gemensamt en kooperativ hyresrättsförening som äger fastigheten. I styrelsen sitter representanter för kommunen, Riksbyggen och hyresgäster. Hyresnivån bestäms av styrelsen och eventuella överskott går direkt tillbaka till föreningen och dess medlemmar.

    För mer information:

    Yvonne Westerlund, konceptägare för Vivum på Riksbyggen, yvonne.westerlund@riksbyggen.se 060 - 16 91 09
    Niclas Hökfors, kommunalråd Överkalix kommun niclas.hokfors@overkalix.se 0926 - 74001

    Bilder