Riksbyggen positiva till regeringens förslag om höjt tak på bolån – men fler insatser krävs 2024-01-26, kl 14:00

Riksbyggen positiva till regeringens förslag om höjt tak på bolån – men fler insatser krävs

Igår föreslog regeringen ett höjt bolånetak från dagens 85 procent till 90 procent. Riksbyggen ställer sig positiva till förslaget då man anser att det är kritiskt att bostadsbyggandet kommer igång igen. Riksbyggen anser inte att förslaget är tillräcklig för att ge marknaden den stimulans som behövs och efterlyser åtgärder som startlån för unga vuxna.

- Det är positivt att regeringen vill underlätta för människor att kunna köpa en bostad och samtidigt motverka överskuldsättning. Än så länge är förslaget bara ett uppdrag att utreda bolånetaket. En utredning om amorteringskravet pågår redan. Vi ser fram emot att se verkliga åtgärder, säger Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

Enligt regeringen skulle en höjning av bolånetaket kunna skapa större möjlighet för fler personer att äga sitt boende. Riksbyggen hoppas att med en lägre kontantinsats kan fler komma in på bostadsmarknaden, bland annat unga vuxna men det räcker inte.

- Kontantinsatsen är idag det största hindret för unga att köpa en egen bostad. Riksbyggen har därför länge efterfrågat att startlån särskilt för unga vuxna. Det finns redan på regeringens bord, färdigutrett och remissbehandlat. Vi ser hellre ett snabbt införande av det än ytterligare en utredning, säger Johanna Frelin.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:
• Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
• Politiska insatser som säkrar byggandet – och arbetstillfällen. Förutsättningarna för att bygga har ändrats dramatiskt med lägre köpkraft, ökad osäkerhet och högre priser, räntor etc. Vi samhällsbyggare efterfrågar stabila och långsiktiga spelregler och ser gärna att bostadsföretag, stat och kommun samverkar kring lösningar, också avseende finansiering.
• Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.
• Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
• Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.

Bilder