Riksbyggens kvarter Kornknarren nominerad till arkitekturpris i Västmanland 2023-12-12, kl 08:00

Riksbyggens kvarter Kornknarren nominerad till arkitekturpris i Västmanland

Varje år delar Sveriges arkitekter i Västmanland ut ett arkitekturpris. I år är Riksbyggens kvarter Kornknarren en av de fem nominerade bidragen till Arkitekturpriset 2024. Priset tilldelas ett arkitektoniskt projekt och projektet ska vara genomfört i Västmanland de senaste fem åren. Vinnaren offentliggörs våren 2024.

- Att bli nominerade till detta pris är mycket hedrade och att kvarteret enligt nomineringen nämns som ett sammantaget väl utfört och hållbart projekt värdigt ett arkitekturpris visar att vi tänkt rätt i vår ambition att skapa hållbara boenden med modern, nyskapande arkitektur i fokus, säger Mikael Pettersson Sjölund, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad i Bergslagen.

Kornknarren byggdes 2022 och består av tre flerbostadshus på sex, sju respektive åtta våningar som rymmer 120 hyreslägenheter. Husen är certifierade enligt Miljöbyggnad Silver och har solpaneler på taken för produktion av el. Mellan bostadshusen finns grönytor och komplementbyggnader. Byggnadernas vridningar i förhållande till gata, förgårdsmark och naturmark skapar siktlinjer, ut- och inblickar och optimala ljusförhållanden för både lägenheter, gaturum och bostadsgårdar.

Både stadsplanen och byggnaderna ritades av Tovatt Architects & Planners AB, numera Sweco Architects. Riksbyggen har fortsatt utvecklat området med kvarteret Tornsvalan som också består av hyresrätter och där ett av husen är beläget ovanför den nya förskolan.

- Kornknarren har under mer än tio år haft en alldeles egen plats i hjärtat och trots det kom nomineringen som en stor överraskning. Arbetet med stadsplanen tog många år och var ytterst omsorgsfull och min förvåning handlar om att Kornknarren är arkitektur med ett mycket litet ”a” sett till att byggnaderna är ”enkla” och budgeten var liten, vilket gör att glädjen över nomineringen som allra störst –att det lilla också kan få bli riktigt stort, säger Johannes Tovatt, ansvarig arkitekt på Sweco Architects.

Juryns motivering
I juryns motivering nämns bland annat att ”gestaltningen bygger på en kontrast mellan det hårdgjorda gaturummet och de gröna och mjuka gårdsrummen, där områdets höjdskillnader har tagits tillvara på ett klokt sätt. Detta förstärkts också med fint utformade gårdsbyggnader. Höjdskillnaden har gett utrymme för verksamheter i bottenvåningarna, bland annat en frisersalong, men även tvättstugor och cykelrum. Sockelvåningen är tydlig och är gjord i avvikande material.

Husens färgsättning är friskt varierad, men samtidigt harmonisk. Konsekvent genomförd med fönsterbågar, balkongräcken och plåtdetaljer i samma kulör. Mark- och växtbehandlingen är ambitiös och väl genomförd och gårdsrummen inbjuder därför till lek och vistelse”

Läs mer om de nominerade till arkitekturpriset i Västmanland.
Läs mer om kvarteret Kornknarren.

För mer information:
Mikael Pettersson Sjölund, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Bergslagen, 070–375 02 32, mikael.petterssonsjolund@riksbygge.se
Catarina Tenor, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Bostad, 019-19 24 08,
catarina.tenor@riksbyggen.se

Bilder