Riksbyggen erbjuder nybyggda kooperativa hyresrätter för unga vid Lindholmshamnen i Göteborg 2023-12-04, kl 08:00

Riksbyggen erbjuder nybyggda kooperativa hyresrätter för unga vid Lindholmshamnen i Göteborg

Nu kan unga vuxna teckna sig för Riksbyggens kooperativa hyreslägenheter i kvarteret Futura vid Lindholmshamnen i Göteborg. Hyresrätterna, som byggs i föreningen Futura Clara, kommer att stå redo för inflyttning i början av 2024.

I kvarteret Futura, nära vattnet vid Lindholmskajen i Göteborg, bygger Riksbyggen sina första kooperativa hyresrätter just för unga mellan 18 och 35 år. I föreningen Futura Clara kommer det också att finnas co-living boenden. Bostäderna kommer att vara stå redo för inflyttning redan i början av 2024.

- Unga vuxna är en av de grupper som har allra tuffast att komma in på bostadsmarknaden då de ofta saknar sparkapital för att köpa och tillräcklig kötid för att hyra en bostad. Därför känns det extra bra att vi i detta projekt har skapat bostäder för att underlätta för unga vuxna att kunna skaffa sig en egen bostad, säger Dzejna Wallin, marknadsområdeschef på Riksbyggen i Göteborg.

Vattennära kvarter med fokus på unga vuxna
I Lindholmshamnen i Göteborg uppför Riksbyggen kvarteret Futura, som bland annat består av den kooperativa hyresrättsföreningen Futura Clara, där unga vuxna nu kan teckna sig för en kooperativ hyresrätt. Föreningen består av 40 bostäder där 32 är traditionella bostäder om 25-35 kvm och åtta bostäder är belägna i en kollektivlägenhet, så kallad co-living där de boende delar på kök och vardagsrum men har egna rum och badrum.

Bostäderna ligger i ett attraktivt vattennära läge mellan Lindholmshamnens småbåtshamn och Karlastaden. Riksbyggen utvecklar även två bostadsrättsföreningar i området som tillsammans med Futura Clara bildar kvarteret Futura. Ett urval av bostadsrätterna erbjuds med Riksbyggens Hyrköp för unga vuxna. Totalt omfattar kvarteret 197 bostäder.

- I kvarteret Futura, med läget på stans soliga sida och med bra kommunikationer, har vi lagt särskild vikt vid social hållbarhet både i valet av boendeformer, bostädernas utformning och kringmiljö. Här har finns möjlighet att skaffa en bra och centralt belägen kooperativ hyresrätt i ett tryggt och trivsamt kvarter, säger Martin Lundblad, sälj- och marknadsansvarig på Riksbyggen Göteborg.

Mellan husen blir det en grönskande innergård som alla boende kan använda. Detsamma gäller kvarterets gemensamhetslokal, övernattningslägenhet och cykelfixarrum.

Så funkar Riksbyggens kooperativ hyresrätter
En kooperativ hyresrätt är ett mellanting mellan en bostadsrätt och en vanlig hyresrätt. Den boende betalar en upplåtelseinsats som är betydligt lägre än insatsen för en motsvarande bostadsrätt. Den kooperativa hyresrätten kan inte säljas, men den boende får tillbaka sin insats vid flytt. Den om tecknar sig för en kooperativ hyresrätt blir medlem i föreningen Futura Clara och får inflytande över sitt boende.

Mer om Futura Clara

För mer information:
Dzejna Wallin, Marknadsområdeschef på Riksbyggen i Göteborg, dzejna.wallin@riksbyggen.se eller 031-17 56 31
Martin Lundblad, Sälj- & Marknadsansvarig på Riksbyggen i Göteborg
Bostad Väst, martin.lundblad@riksbyggen.se eller 031-704 56 12

Bilder