Riksbyggen höjer kraven på klimatförbättrad betong ytterligare 2023-10-10, kl 07:00

Riksbyggen höjer kraven på klimatförbättrad betong ytterligare

Riksbyggen, som har högt satta klimatmål, höjer kraven på klimatförbättrad betong och armering ytterligare till en klimatreduktion om minst 25 procent i sin nyproduktion.

Bygg- och fastighetssektorn står för en dryg femtedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Riksbyggen jobbar sedan tidigare med Science Based Targets vilket är vetenskapliga klimatmål i linje med Parisavtalet* om att vidta nödvändiga åtgärder.

- Vi har sedan tidigare erfarenhet av att använda klimatförbättrad betong och det har fungerat bra, både för ekonomi och produktion. Att ställa krav på de stora utsläppsposterna är ett steg i att halvera klimatavtrycket från vår nyproduktion till 2030, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Högt ställda klimatmål för nyproducerade bostäder
Riksbyggens klimatmål för nyproduktion innebär en minskning av utsläppen av växthusgaser från nyproducerade byggnader i ett livscykelperspektiv med 50 procent per kvadratmeter BTA till år 2030 jämfört med 2020.

- Det är ett utmanande, men möjligt och nödvändigt mål. Genom detta nya krav, samt att vi väljer rätt betong på rätt plats och rätt mängd betong och armering, beräknar vi kunna minska klimatavtrycket från vår nyproduktion med cirka 10-15 procent. Det är ett viktigt och bra steg på vägen, men det kommer att krävas mer, fortsätter Johanna Bjurskog.

Riksbyggen var pionjärer med att använda betong med betydligt lägre klimatpåverkan i Brf Viva i Göteborg. Sedan 2012 arbetar Riksbyggen med miljöcertifiering i sina bostadsprojekt och solceller som standard infördes 2018.

Riksbyggen övriga klimatmål
Utöver Riksbyggens klimatmål för nyproduktion har Riksbyggen också Science Based Targets (SBC), för våra kunder energianvändning samt Riksbyggens egna fordon och energianvändning på kontoren.

* Parisavtalet är ett globalt klimatavtal som trädde i kraft 2016. Syftet är att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser.Bilder