Riksbyggens bostadsprojekt Brf Lokstallet nominerat till Växjö kommuns Byggnadspriset 2023. 2023-09-28, kl 07:30

Riksbyggens bostadsprojekt Brf Lokstallet nominerat till Växjö kommuns Byggnadspriset 2023.

Riksbyggens flerbostadshus Brf Lokstallet i Södra Stationsområdet har blivit nominerat till Växjö kommuns Byggnadspriset 2023. Brf Lokstallet rymmer 136 lägenheter i Södra Stationsområdet som var den sista byggnationen på stationsområdet mitt i centrala Växjö. Vinnare utses den 2 november.

Sedan 1990 delar Växjö kommun ut ett byggnadspris till ett projekt som har god arkitektur och anpassning till platsen. I år har Riksbyggens flerbostadshus Brf Lokstallet i Södra Stationsområdet blivit nominerat till Byggnadspriset 2023. Alla tre nominerade projekt är flerfamiljshus och utsedda av en kommitté som består av representanter från Växjö kommun och Kulturparken Småland. Vinnaren utses av miljö- och byggnämnden den 2 november.

- Att bli nominerade till detta pris är fantastiskt! För oss på Riksbyggen står hållbart byggande och modern, nyskapande arkitektur i centrum. Nomineringen är beviset på att vi har rätt fokus, säger Magnus Laneborg, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad i Sydost.

Solceller på taket och gemensam takterrass med festlokal
Flerbostadshus Brf Lokstallet består av 136 nyproducerade lägenheter. Huset är ritat av Möller Arkitekter Ängelholm och byggentreprenör har varit Peab. Huset är certifierat med Miljöbyggnad silver, har solceller på taket och effektiv värmeåtervinning ihop med fjärrvärme ger låg energianvändning. Brf Lokstallet har en gemensam takterrass med festlokal för de boende i föreningen.

- Vår vision med Lokstallet är att skapa ett modernt spännande och nutida kvarter med klassisk inspiration i arkitekturen och en anpassning till rutnätsstaden och Växjös färgskala. Ett tvådelat kringbyggt kvarter med en sammanhållen arkitektur och en brokig variation i putskulörer från vitt till gul- och rödockra, släta pannor i olika gråa kulörer och varierad rytm i fönstersättningen. Fasaderna mot gatan är stadsmässiga och via portarna i dom lätta uppglasat transparenta balkongkopplingarna når man den intimare och grönskande innergården som härigenom skyddas från stadens ljud, säger Thomas Mauritzson på Möller Arkitekter.

Juryns motivering till nomineringen:
Bebyggelsen utgör en fin fortsättning på kvartersstaden. Ett kvarter som sammantaget skapar en god livsmiljö i ett mycket komplext och utsatt läge. Byggnaden lyckas med att erbjuda både stadens rörelse, ljud och offentlighet och samtidigt boendets lugn och avskildhet. Känns väl anpassad till sin omgivning med igenkännbara volymer, goda proportioner mellan byggnadens många delar som tillsammans med tilltalande färgsättning skapar variation och rytm och bryter ner skalan till Växjös. Portarna in till gården från gatan har getts bullerskyddande skjutdörrar som ger tyst gårdsmiljö samtidigt som de inte låser besökare ute. Kvarteret definierar en tidigare diffus korsning med stadga och stadsmässighet.

För mer information:
Magnus Laneborg, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad Sydost 0480 – 578 31 eller magnus.laneborg@riksbyggen.se
Karin Högberg, sälj- och marknadsansvarig, Riksbyggen Bostad Sydost 0480-578 43 eller karin.hogberg@riksbyggen.se

Bilder